sjena
sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Registar imovine općine Šandrovac


Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Šandrovac


ikona
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Šandrovac za 2024. godinu   

dividerikona
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Šandrovac za 2023. godinu   

dividerikona
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Šandrovac za 2022. godinu   

dividerikona
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Šandrovac za 2021. godinu   

dividerikona
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Šandrovac za 2020. godinu   

divider

Registar komunalne infrastrukture


ikona
Odluka o ustrojavanju i vođenju evidencije komunalne infrastrukture   

dividerikona
EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE ŠANDROVAC   

divider

Strategija upravljanja nekretninama Općine Šandrovac


ikona
Strategija upravljanja nekretninama Općine Šandrovac 2024.   

dividerikona
Strategija upravljanja nekretninama Općine Šandrovac_2020.   

divider

Evidencija nekretnina općine Šandrovac


ikona
REGISTAR IMOVINE ŠANDROVAC 2023.   

dividerikona
REGISTAR IMOVINE ŠANDROVAC 2022.   

dividerikona
REGISTAR IMOVINE ŠANDROVAC 2021.   

dividerikona
REGISTAR IMOVINE ŠANDROVAC 2020.   

dividerikona
REGISTAR IMOVINE ŠANDROVAC 2019.   

divider

Evidencija ošasne ostavine Općine Šandrovac


ikona
Registar ošasne imovine Šandrovac 2020.   

divider

Evidencija prava građenja i prava služnosti Općine Šandrovac


ikona
Registar prava građenja i prava služnosti Općine Šandrovac 2020.   

divider

Dokumentacija


ikona
Odluka o davanju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Šandrovac na korištenje udrugama Općine Šandrovac   

dividerikona
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskim objektima u vlasništvu Općine Šandrovac   

dividerikona
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama   

dividerikona
Odluka o osnivanju registra imovine Općine Šandrovac   

dividerikona
Izmjene I dopune Odluke o osnivanju registra imovine Općine Šandrovac   

dividerikona
Strategija upravljanja nekretninama Općine Šandrovac 2016.   

dividerikona
Odluka o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Šandrovac   

dividerikona
Odluka privremeno korištenje javnih površina na području Općine Šandrovac   

dividerikona
Odluka o davanju u privremeni zakup dvorana i drugih prostorija u Društvenim domovima na području Općine Šandrovac   

divider