Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

O općini

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija
Pravo na pristup informacijama Etički kodeks Općine Šandrovac Postupanje sa nepravilnostima Općine Šandrovac Godišnja izvješća o pravu na pristup informacijama i nepravilnostima Donacije i sponzorstva Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije Općine Šandrovac Zaštita osobnih podataka Registri i baze podataka Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima

Pravo na pristup informacijama


Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu inforrmacija te druga pitanja pristupa informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br.25/13, 85/15).

Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje Općine Šandrovac. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu, ali Općina Šandrovac. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija, donesenim 24. siječnja 2014. godine od strane Povjerenice za informiranje, na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ponovna uporaba informacija

Sukladno članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha). Uvjeti za ponovnu uporabu informacija propisani su člankom 30., 31. i 32. Zakona o pravu na pristup informacija.

Ugovori o isključivim pravima

Općina Šandrovac nema sklopljene ugovore o isključivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Katalog informacija
Službenik za informiranje
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacijaKontakt podaci službenika za informiranje

Ivana Fočić, dipl.iur., Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, email: opcina@sandrovac.hr, tel. 043/874-128

Zamjenik službenika za informiranje:
Dajana Perhot, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, email: opcina@sandrovac.hr, tel. 043/874-128


Proaktivna objava informacija za ponovnu uporabu

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine broj 67/17) definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije.

Na temelju čl. 10. st. 1. t. 5. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15 – dalje: ZPPI) Općina Šandrovac kao tijelo javne vlasti na svojim internetskim stranicama u lako pretraživom i strojno čitljivom obliku objavljuje registre i baze podataka i informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe.

OBJAVA BAZA I REGISTARA I ASSET LISTA OPĆINE ŠANDROVAC KAO TIJELA JAVNE VLASTI

OTVORENI PODACI (PDF)

OTVORENI PODACI (DOCX)