Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Tijela Općine

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Općinsko vijeće


Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Šandrovac koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine.

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Šandrovac detaljnije se uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeće Općine Šandrovac.

Vijeće odlučuje o potrebama i interesima građana od lokalnog značaja, a osobito o utvrđivanju prostora i urbanističkom planiranju, o komunalnim djelatnostima, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu te o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša.

Vijeće čini 9 vijećnika izabranih na zakonom propisan način na lokalnim izborima.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju između članova Vijeća.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠANDROVAC (sastav mandata od 2021. do 2025. godine)

Slaven Kurtak (HSLS), predsjednik općinskog vijeća
Stjepan Kos (DBNL) zamjenik predsjednika općinskog vijeća
Katarina Blažeković (HDZ)
Željko Đipalo (DHSS)
Želimir Gluščić (HDZ)
Nikola Halapa (HDZ)
Damir Husnjak (DHSS)
Nikola Radonić (DBNL)
Goran Solar (HSLS), predstavnik srpske nacionalne manjine
Igor Škudar (HSLS)

Mandate u mirovanje stavili su:
Josip Dekalić (DHSS)
Mirko Bedeković (HDZ)
Tomislav Fleković (HSLS)

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠANDROVAC (sastav mandata od 2017. do 2021. godine)

Miroslav Sokolić (HDZ), predsjednik općinskog vijeća
Damir Husnjak (HSS), zamjenik predsjednika općinskog vijeća
Biljana Solar (HSS), predstavnica srpske nacionalne manjine
Marica Petreković (HSS)
Stjepan Žager (HSS)
Mirko Bedeković (HDZ)
Nikola Halapa (HDZ)
Sven Perec (HSLS)
Slaven Kurtak (HSLS)
Ranko Ormanović (SDP)
Igor Škudar, nezavisni vijećnik

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠANDROVAC (sastav mandata od 2013. do 2017. godine)

Ivan Pleško (HSS), predsjednik općinskog vijeća
Ranko Ormanović (SDP), zamjenik predsjednika općinskog vijeća
Biljana Solar (HSS), predstavnica srpske nacionalne manjine
Valent Štandar (HSS)
Draženko Kolarić (HSS)
Damir Husnjak (HSS)
Stjepan Žager (HSS)
Mirko Bedeković (HDZ)
Darko Halauš (HDZ)
Miroslav Sokolić (HDZ)
Nikola Halapa (HDZ)

OBAVIJEST O NAČINU OMOGUĆAVANJA NEPOSREDNOG UVIDA U RAD OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠANDROVAC

Sjednice Općinskog vijeća Općine Šandrovac su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel, uključivati se u raspravu i dr.).

Za prisustvovanje na sjednici i neposredni uvid u rad Općinskog vijeća Općine Šandrovac potrebna je prethodna pismena najava koja se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća Općine Šandrovac putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, najmanje 3 dana prije zakazane sjednice vijeća.

Ukoliko broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

EtičkI Kodeks nositelja političkih dužnosti općine Šandrovac

Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora i Vijeća časti

Odluka o visini mjesečne naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Šandrovac

Odluka o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća Općine Šandrovac