Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

O općini

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Prekogranična suradnja

Sporazum o suradnji Općine Šandrovac (Hrvatska) i Općine Alap (Mađarska)

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 12. Statuta Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 32 od 19.03.2013), Općinsko vijeće Općine Šandrovac na svojoj 13. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2014. godine, donijelo je Odluku o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Šandrovac (Republika Hrvatska) i Općine Alap (Mađarska) aktom KLASA: 910-01/14-01/1, URBROJ: 2123-05-01-14-1 od 19. prosinca 2014. godine.

Radi daljnjeg učvršćivanja i razvoja dosadašnjeg prijateljstva, na temelju obostranog razumijevanja, a u cilju zajedničkog interesa za svekolikim trajnim povezivanjem Općine Šandrovac u Republici Hrvatskoj i Općine Alap u Mađarskoj, između dviju općina uspostavljena je suradnja na gospodarskom, socijalnom, kulturno-umjetničkom, znanstvenom, prosvjetnom, turističkom i sportskom području.

Sporazum o suradnji sklopili su na svečanoj sjednici u Alapu, dana 26. veljače 2015. godine načelnica općine Alap, gđa. Mehes Lajosne Julika, i načelnik općine Šandrovac, gosp. Josip Dekalić.

KOZSEG ALAP
7011 Alap, Dozsa Gy.u.31.
Fejer megye
Magyarorszag
www.alap.hu