Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

O općini

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

KontaktOPĆINA ŠANDROVAC - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Adresa: Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac

OIB: 35024150994
Matični broj: 02580551
Žiro račun: IBAN: HR3224020061856400002

Telefon: 043/874-128
Fax: 043/874-366
Email: opcina@sandrovac.hr

Radno vrijeme Općine Šandrovac
Uredovno vrijeme PON-PET OD 7-15 SATI


Način podnošenja upita građana i medija

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija svoje upite mogu dostavljati pismeno na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, usmeno na zapisnik u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac ili emailom na adresu opcina@sandrovac.hr.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća Općine Šandrovac, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel, uključivati se u raspravu i dr.).

Za prisustvovanje na sjednici i neposredni uvid u rad Općinskog vijeća Općine Šandrovac potrebna je prethodna pismena najava koja se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća Općine Šandrovac putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, najmanje 3 dana prije zakazane sjednice vijeća.

Ukoliko broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.