sjena

Arhiva Javnih poziva i natječaja

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Arhiva Javnih poziva i natječajaOBAVIJEST: Zabranjeno je preuzimanje i objavljivanje dokumenata sa stranice Općine Šandrovac na bilo kojim drugim stranicama i portalima bez isključive dozvole JUO Općine Šandrovac.


ikona
Natječaj za zakup buffeta sa terasom i nadstrešnicom na bazenu Gradina u Šandrovcu   

dividerikona
Javni natječaj za prodaju drva   

dividerikona
Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vl Općine Šandrovac   

dividerikona
Javni natječaj za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni „Doljani“   

dividerikona
Javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Šandrovac   

dividerikona
Deratizacija - odluka o izboru   

dividerikona
Natječaj vozači doc   

dividerikona
Natječaj vozači   

dividerikona
Prilog uz natječaj vozači.docx   

dividerikona
Javni poziv za 2020. godinu - deratizacija   

dividerikona
Odluka o poništenju u postupku javne nabave - Lasovac- Severin   

dividerikona
Javni poziv - PODUZETNICI   

dividerikona
Odluka načelnika - poduzetnici   

dividerikona
Program potpora u poljoprivredi   

dividerikona
PRILOZI - izjave   

dividerikona
PRILOG 1.-Obrazac-zahtjeva   

dividerikona
javni poziv za grupnu analizu tla   

dividerikona
javni poziv sajmovi   

dividerikona
javni poziv osjemenjivanje krmača   

dividerikona
javni poziv osjemenjivanje goveda   

dividerikona
Javni poziv - studenti   

dividerikona
Javni_poziv_za_prijavu_rjesenja_suvenira_za_podrucje_LAG-a_Sjeverna_Bilogora_25.9.2019   

dividerikona
Prijavnica_2019_Javni_poziv_za_prijavu_rjesenja_suvenira_LAG_Sjeverna_Bilogora_25.9.2019 (2)   

dividerikona
ODLUKA-o-odabiru-kandidatkinje   

dividerikona
JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Snaga zajedništva“ Zaželi - Program zapošljavanja žena   

dividerikona
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC-SEVERIN_Troškovnik LASOVAC SEVERIN   

dividerikona
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC-SEVERIN_TROŠKOVNIK LASOVAC SEVERIN   

dividerikona
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC-SEVERIN_Šandrovac NC DoN   

dividerikona
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC-SEVERIN_izvješće o savjetovanju   

dividerikona
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC-SEVERIN_glavni lasovac severin   

dividerikona
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC-SEVERIN_cesta lasovac severin-KRIŽANJE   

dividerikona
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC-SEVERIN_cesta lasovac severin uzdužni   

dividerikona
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC-SEVERIN_cesta lasovac severin situacija   

dividerikona
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC-SEVERIN_cesta lasovac severin presjeci   

dividerikona
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC-SEVERIN_cesta lasovac severin karak pop presjek   

dividerikona
Odluka_o_odabiru WIFI   

dividerikona
WIFI4EU natječaj - tekstualni dio - ŠANDROVAC   

dividerikona
Ponudbeni list, Troškovnik i tehnčke specifikacije WIFI4EU - ŠANDROVAC   

dividerikona
NATJECAJ VATROGASCI   

dividerikona
javni poziv- cesta   

dividerikona
Deratizacija - odluka o izboru   

dividerikona
Odluka o odabiru - zakup prostora   

dividerikona
Javni poziv financ. rada udruga u 2019.   

dividerikona
Javni poziv financ. rada udruga u 2019. - OBRAZAC_A_2019   

dividerikona
Javni poziv financ. rada udruga u 2019. - OBRAZAC_B_2019   

dividerikona
Javni poziv financ. rada udruga u 2019. - OBRAZAC_C_2019   

dividerikona
Javni poziv financ. rada udruga u 2019. - OBRAZAC_D_2019   

dividerikona
Javni poziv financ. rada udruga u 2019. - UPUTE_2019   

dividerikona
NATJEČAJ I. za prijam komunalnog redara u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac   

dividerikona
Javni poziv za 2019. godinu - deratizacija   

dividerikona
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora   

dividerikona
PRILOZI   

dividerikona
PRILOG 1   

dividerikona
Mjera 4: Potpore za grupnu analizu tla   

dividerikona
Mjera 3: Potpore za izlaganje na sajmovima i tržnicama   

dividerikona
Mjera 2: Potpore za umjetno osjemenjivanje krmača   

dividerikona
Mjera 1: Potpore za umjetno osjemenjivanje goveda   

dividerikona
Programa potpora u poljoprivredi   

dividerikona
Odluka o odabiru - materijal groblje   

dividerikona
JAVNI_POZIV_-_NABAVA_materijala-groblje   

dividerikona
Odluka o odabiru - bicikli   

dividerikona
Odluka o odabiru - mobiteli   

dividerikona
Poziv na potpisivanje Ugovora studenti 2018   

dividerikona
Odluka načelnika studenti konačna   

dividerikona
JAVNI POZIV STUDENTI 2018 - produljenje   

dividerikona
Prilog 1 NABAVA BICIKLI   

dividerikona
Privola općina NABAVA BICIKLI   

dividerikona
JAVNI POZIV - NABAVA BICIKLI   

dividerikona
Prilog 1 NABAVA MOBITELA   

dividerikona
Privola općina - NABAVA MOBITELA   

dividerikona
JAVNI POZIV - NABAVA MOBITELA   

dividerikona
Odluka o poništenju postupka - promidžbeni   

dividerikona
Odluka o odabiru - tisak   

dividerikona
Odluka o odabiru - radio   

dividerikona
ODLUKA o odabiru kandidatkinja   

dividerikona
Prilog 1 novi - radio   

dividerikona
RADIO OGLAŠAVANJE   

dividerikona
Privola općina radio   

dividerikona
Prilog 1 radio   

dividerikona
JAVNI POZIV - NABAVA tiska proimidžbenog materijala   

dividerikona
Prilog 1   

dividerikona
Privola općina   

dividerikona
Upute za korisnike - NABAVA tiska proimidžbenog materijala   

dividerikona
JAVNI POZIV - NABAVA proimidžbeni materijal   

dividerikona
Prilog 1   

dividerikona
Privola općina   

dividerikona
Upute za korisnike   

dividerikona
Izvješće i rang-lista kandidata nakon provjere znanja   

dividerikona
Poziv na testiranje i intervju   

dividerikona
Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac   

dividerikona
JAVNI POZIV STUDENTI 2018   

dividerikona
Odluka o o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora   

dividerikona
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora   

dividerikona
Odluka o odabiru nadzora Mali Šandrovac   

dividerikona
Javni uvid nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem   

dividerikona
Odluka o o prihvatu ponude i sklapanju   

dividerikona
Nadzor MALI ŠANDROVAC   

dividerikona
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - poslovna zgrada   

dividerikona
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora   

dividerikona
Odluka o izradi monografija   

dividerikona
JAVNI POZIV - TISAK MONOGRAFIJE   

dividerikona
deratizacija - odluka o izboru   

dividerikona
Javni poziv za 2018. godinu - deratizacija   

dividerikona
Zahtjev za potpore poduzetnicima 2018   

dividerikona
Javni poziv PODUZETNICI   

dividerikona
Jedinstveni javni poziv za financiranje programa/projekata 2018. godine   

dividerikona
UPUTE 2018   

dividerikona
OBRAZAC A   

dividerikona
OBRAZAC B   

dividerikona
OBRAZAC C   

dividerikona
OBRAZAC D   

dividerikona
JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta   

dividerikona
Odluka Općinskog Vijeća o izboru dimnjačara   

dividerikona
Obavijest Halauš   

dividerikona
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku bagatelne nabave „Zamjena pokrova i dotrajalih dijelova krovišta na društvenom domu Pupelica“   

dividerikona
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku bagatelne nabave „Izrada fasade na društvenom domu Pupelica“   

dividerikona
Odluka o dodjeli i isplati bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Šandrovac u 2017. godini   

dividerikona
ODLUKA DOM PUPELICA FASADA   

dividerikona
Dom Pupelica - krovište   

dividerikona
JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA 2017.   

dividerikona
Odluka o prodaji nekretnina k.o. Ravneš   

dividerikona
Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Ravneš   

dividerikona
ODLUKA O ODABIRU PONUDE MODERNIZACIJA CESTE RAVNEŠ KAŠLJAVAC   

dividerikona
Odluka o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima sa područja Općine Šandrovac u 2017. godini   

dividerikona
Modernizacija nerazvrstane ceste Ravneš - Kašljavac   

dividerikona
JAVNI POZIV STUDENTI 2017   

dividerikona
Odluka o odabiru ponuditelja Izrada fasade na društvenom domu Ravneš   

dividerikona
Odluka o odabiru ponuditelja Zamjena pokrova i dotrajalih dijelova krovišta na društvenom domu Ravneš   

dividerikona
Natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH - 4   

dividerikona
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora   

dividerikona
Natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH - 3   

dividerikona
Natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH - 2   

dividerikona
Natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH - 1   

dividerikona
JAVNI POZIV za dodjelu novčane pomoći studentima sa područja Općine Šandrovac za akademsku godinu 2016./2017.   

dividerikona
Ispravak ponude i troškovnika radova Dom Ravneš - FASADA   

dividerikona
Dom Ravneš - FASADA   

dividerikona
Dom Ravneš - KROVIŠTE   

dividerikona
Natječaj - zamjena za porodiljni dopust   

dividerikona
Obrazac zahtjeva poduzetnici 2017.   

dividerikona
Javni poziv poduzetnici   

dividerikona
Program o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Šandrovac u 2017. godini   

dividerikona
Bagatelna nabava dom Ravneš - nabava materijala   

dividerikona
Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave   

dividerikona
Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Šandrovac   

dividerikona
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac 2016   

dividerikona
Ponuda za natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac 2016   

dividerikona
Troškovnik- Rekonstrukcija krovišta na društvenom domu Ravneš   

dividerikona
Rekonstrukcija krovišta na društvenom domu Ravneš   

dividerikona
Javni poziv - njegovateljice - prilog   

dividerikona
Javni poziv - njegovateljice   

dividerikona
OBAVIJEST O PROVEDENOM POSTUPKU BAGATELNE NABAVE - STOLARIJA ZA DOM RAVNEŠ   

dividerikona
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac 2016   

dividerikona
JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE   

dividerikona
JAVNI RADOVI - OPĆINA ŠANDROVAC   

dividerikona
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac 2016.   

dividerikona
Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH   

dividerikona
JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Šandrovac   

dividerikona
Prodaja zemljišta u Poslovnoj zoni Doljani u 2014. godini   

dividerikona
Javni natječaj za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni Doljani   

dividerikona
Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šandrovac.zip   

dividerikona
JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina   

dividerikona
Odluka o prodaji nekretnina Općine Šandrovac u 2014. godini   

dividerikona
Natječaji za zapošljavanje   

divider