Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Pravne osobe

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Komunalno poduzeće "Šandroprom" d.o.o.

Kontakt podaci:

ŠANDROPROM d.o.o.
Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac
OIB: 30730793911
tel./fax 043 /874 - 909
email: sandroprom@inet.hr

Žiro račun: HR3924020061100284391
radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati
kontakt osoba za upite građana i medija: Danijel Bedeković, v.d. direktor

Općenito o komunalnom poduzeću:

Komunalno poduzeće „Šandroprom“ d..o.o. na inicijativu načelnika Općine Šandrovac gosp. Dekalić Josipa i prihvaćanjem od strane Općinskog vijeća osnovano je 2002. godine radi održavanja komunalne infrastrukture te poboljšanja uvjeta stanovanja na području Općine Šandrovac.

Informacije o unutarnjem ustrojstvu:

DJELATNICI:
U komunalnom poduzeću „Šandroprom“ d.o.o. trenutno su zaposleni: Željko Đipalo (poslovođa), Osmakčić Tihomir (vozač kamiona), Dekalić Danijel (rukovatelj radnim strojem), Josip Zeman (komunalni djelatnik), Zdravko Domitrović (komunalni djelatnik), Danijel Kalajdžija (komunalni djelatnik), Božica Domitrović (spremačica).
Voditeljica računovodstva je Paukovac Sanela, dok je Kristina Cvek knjigovođa.

UPRAVA DRUŠTVA:
Direktor društva i jedini član uprave je Danijel Bedeković, zaposlen na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine.

SKUPŠTINA DRUŠTVA:
Općinski načelnik Općine Šandrovac

Odluka 28.12.2022.doc
Dnevni red skupština 28.04.2022.
Zapisnik Skupštine 28.04.2022.
Zapisnik 29.08.2022. i Odluka.doc
Zapisnik Skupštine 07.10.2022.i Odluka
Zapisnik + Odluka 14.12.2022.
ZAPISNIK sa skupštine 28.12.2022.
ODLUKA RASPODJELA DOBITI 2021.doc
ODLUKA O UTVRĐ. FINAN. IZVJ. 2021.doc


NADZORNI ODBOR:
Antonia Poljan, bacc.oec., Mario Bedeković, mag.oec., Tihomir Osmakčić kao predstavnik radnika Šandroprom d.o.o. Šandrovac.

Zapisnik sjednice NO 06.05.2022.pdfDjelatnosti:

Djelatnici ˝Šandroprom˝ d.o.o. uspješno obavljaju preuzete obaveze održavanja javnih i zelenih površina, groblja i nerazvrstanih cesta i puteva te obavljaju radove na objektima za čije su održavanje zaduženi. Također, pružaju usluge radnog stroja i usluga kamiona i prodaje robe (šljunka, pijeska itd.), a posebno su se iskazali za vrijeme obilnih snježnih padalina kada obavljaju poslove čišćenja cesta na području općine Šandrovac u okviru zimske službe.

ODRŽAVANJE
˝Šandroprom˝ d.o.o. nositelj je radova na održavanju javnih i zelenih površina (ribnjak, igralište, zelene površine oko osnovne škole, trokut kod crkve, lovačka kućica, zelene površine oko i ispod mrtvačnice u Šandrovcu, mrtvačnice u Lasovcu, Ravnešu i Pupelici, zelene površine oko društvenih domova mjesta Šandrovac, Pupelica, Ravneš, Jasenik, Kašljavac i Lasovac, Doma za starije i nemoćne osobe), zatim na održavanju komunalne infrastrukture i nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine Šandrovac (čišćenje graba, sječa granja, nasipavanje kamena), kao i poslova na održavanju zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac koje je vlasnik.

GROBLJA
Komunalni djelatnici održavaju groblja kojih je ukupno devet na području Općine Šandrovac. Prijavljeno je 954 grobnih mjesta i još uvijek imamo veliki broj neprijavljenih grobnih mjesta čiji korisnici izbjegavaju prijavu bez obzira na sve pozive i obvezu prijave grobnih mjesta. Groblja se u pravilu kose pet puta godišnje. Osim košnje groblja, djelatnici Šandroproma d.o.o. rade i na uređenju okoliša groblja, sječenju granja po prilaznim putovima, uređenju staza, živica, zatim ukopu umrlih osoba, izdavanju dozvola za izvođenje radova na izradi spomenika te prodaji novih grobnih mjesta.

KNJIGOVODSTVO
Za potrebe poljoprivrednika u sustavu PDV-a na području naše Općine vršimo knjigovodstvene usluge i knjiženja za potrebe Porezne uprave. Trenutno vodimo knjigovodstvo za 20 poljoprivrednika u sustavu PDV-a. Cijena usluga za poljoprivrednike iz Općine Šandrovac i drugih općina iznosi 250,00 kn ili 300,00 kn mjesečno sa PDV-om, ovisno o ukupnim prihodima u protekloj godini. Cijena usluga za poljoprivrednike izvan općine Šandrovac iznoi 350,00 kn i 400,00 kn sa PDV, ovisno o prihodima u protekloj godini

CJENIK USLUGA ŠANDROPROM D.O.O.

Cjenik usluga Šandroprom


Pravo na pristup informacijama

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine broj 67/17) definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Šandroprom d.o.o. Šandrovac uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ broj 25/13).

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje Šandroprom d.o.o. na adresu: Bjelovarska bb, 43227 Šandrovac, putem elektronske pošte sandroprom@inet.hr, telefaxa na broj: 043 /874-909 ili usmeno na zapisnik radnim danom od 7,00 do 15,00 sati na adresi Bjelovarska bb, 43227 Šandrovac.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Katalog informacija Šandroprom
Katalog informacija Šandroprom - odluka o izmjeni
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacijaSlužbenik za informiranje

Sanela Paukovac
Zamjenik službenika za informiranje:
Tatjana Gašparić
Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac,
email: sandroprom@inet.hr,
fax. 043/874-909

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu, ali Šandroprom d.o.o. Šandrovac. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija, donesenim 24. siječnja 2014. godine od strane Povjerenice za informiranje, na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ponovna uporaba informacija

Sukladno članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha). Uvjeti za ponovnu uporabu informacija propisani su člankom 30., 31. i 32. Zakona o pravu na pristup informacija.

Ugovori o isključivim pravima

Šandroprom d.o.o. nema sklopljene ugovore o isključivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Dokumenti prema Zakonu o pravu na pristup informacijama:

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013) Šandroprom d.o.o. Šandrovac objavljuje sljedeće dokumente:

Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Šandroprom d.o.o. Šandrovac
Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja od korupcije Šandroprom d.o.o.
Etički kodeks Šandroprom d.o.o.
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa Šandroprom d.o.o.
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača Šandroprom d.o.o.


Pravilnik o jednostavnoj nabavi Šandroprom d.o.o. Šandrovac

Pravilnik o jednostavnoj nabavi


Zapisnici sa skupštine trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. Šandrovac

Zapisnik i Odluke 01.07.2022.
Zapisnik Skupštine 28.04.2022.
Zapisnik Skupštine 15.12.2021.
Zapisnik i Odluka 14.10.2021.
Zapisnik Skupštine 12.08.2021. i Odluka
Zapisnik Skupštine 28.04.2021.
Zapisnik Skupštine 14.12.2020.
Zapisnik Skupštine 19.08.2020. i Odluka
Zapisnik Skupštine 30.07.2020. i Odluka
Zapisnik Skupštine 01.04.2020.
Zapisnik Skupštine 02.01.2020. i Odluka
Zapisnik 03.06.2019. i Odluka
Zapisnik 09.12.2019. i Odluka
Zapisnik 18.11.2019. i Odluka
Zapisnik 26.11.2019. i Odluka
Zapisnik 27.05.2019. i Odluka
Zapisnik Skupštine 17.12.2019.
Zapisnik Skupštine 21.08.2019. i Odluke
Zapisnik Skupštine 26.04.2019.
Zapisnik Skupštine 31.10.2019.ci Odluka
Zapisnik Skupštine i Odluka 03.01.2019.
Zapisnik Skupštine i Odluka 22.02.2019.


Zapisnici Nadzornog odbora Šandroprom d.o.o. Šandrovac

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE NO 15.10.2021.
Zapisnik NO 04.05.2021.
Zapisnik NO 29.04.2019.


Važniji dokumenti 2024. godina

Godišnji plan 2024. Šandroprom
Plan prihoda i rashoda 2024. i projekcija za 2025.-2026. godinu
PLAN NABAVE ŠANDROPROM ZA 2024.
Donacije i sponzorstva za 2023-Šandroprom


Natječaji 2024. godina

Natječaj za prodavača ulaznica na bazenu


Važniji dokumenti 2023. godina

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama
Registar sklopljenih ugovora u 2023. godini
Plan prihoda i rashoda 2023.
Program rada 2023.doc
PLAN NABAVE ŠANDROPROM ZA 2023.


Natječaji 2023. godina

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto knjigovođa


Važniji dokumenti 2022. godina

Plan prihoda i rashoda trg. društva Šandroprom d.o.o. za 2022. godinu i projekcije za 2023. - 2024. g.
Plan i program rada Šandroprom d.o.o. za 2022. godinu
Plan nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2022. godinu
Donacije i sponzorstva za 2022.
Registar sklopljenih ugovora 2022. Šandroprom
Plan prihoda i rashoda trg. društva Šandroprom d.o.o. za 2022. godinu i projekcije za 2023. - 2024. g.


Natječaji 2022. godina

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto čistačica
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto komunalni djelatnik II
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto komunalni djelatnik
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto prodavač ulaznica


Važniji dokumenti 2021. godina

Zapisnik sa sjednice skupštine društva Šandroprom d.o.o. 28.04.2021.
Godišnji plan rada za 2021. godinu
Plan prihoda i rashoda trg. društva Šandroprom d.o.o. za 2021. godinu i projekcije za 2022. - 2023. g.
Izvršenje Plana prihoda i rashoda 2021.
Plan i program rada Šandroprom d.o.o. za 2021. godinu
Plan nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2021. godinu
Izvršenje plana nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2021. godinu
Registar sklopljenih ugovora u 2021. godini Šandroprom d.o.o.
Donacije i sponzorstva u 2021. godini Šandroprom d.o.o.
Potvrda o predaji GFI
Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu


Natječaji 2021. godina

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto čistačica
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto knjigovođa I. PONIŠTENO
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto knjigovođa II
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto knjigovođa III
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto prodavač ulaznica
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto knjigovođa/knjigovotkinja
Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto komunalni djelatnik/djelatnica


Važniji dokumenti 2020. godina

Plan prihoda i rashoda trg. društva Šandroprom d.o.o. za 2020. godinu i projekcije za 2021. - 2022. g.
Plan i program rada Šandroprom d.o.o. za 2020. godinu
Izvršenje plana prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2020. godinu - godišnji
Plan nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2020. godinu
Izvršenje plana nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2020. godinu
Registar sklopljenih ugovora u 2020. godini Šandroprom d.o.o.
Donacije i sponzorstva u 2020. godini Šandroprom d.o.o.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Potvrda o predaji GFI
Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu


Natječaji 2020. godina

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto prodavač ulaznica
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto Član uprave - poslovođa
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto komunalni djelatnik III.doc
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto komunalni djelatnik II
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto komunalni djelatnik
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto čistačica
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto knjigovođa
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačica I
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačica


Važniji dokumenti 2019. godina

Zapisnik sa 9. sjednice skupštine društva Šandroprom d.o.o.
Odluka o prodaji rabljenog teretnog vozila MAN
Plan prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2019. godinu i projekcije za 2020. - 2021. godinu
Plan i program rada Šandroprom d.o.o. za 2019. godinu
Izvršenje plana prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2019. godinu - godišnji
Plan nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2019. godinu
Izvršenje plana nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2019. godinu
Registar sklopljenih ugovora u 2019. godini Šandroprom d.o.o.
Donacije i sponzorstva u 2019. godini Šandroprom d.o.o.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama Šandroprom d.o.o.2019. godina.
Natječaji 2019. godina
Sjednice Skupštine trgovačkog društva Šandroprom d.o.o u 2019. godini.
Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu
Potvrda o predaji GFI za 2019. godinu


Natječaji 2019. godina

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto knjigovođa 1
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto prodavač ulaznica
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto čistačica
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto komunalni djelatnik
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto knjigovođa


Važniji dokumenti 2018. godina

Plan prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2018. godinu i projekcije za 2019. - 2020. godinu
Plan i program rada Šandroprom d.o.o. za 2018. godinu
Plan nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2018. godinu
Izvršenje plana prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2018. godinu - polugodišnji
Izvršenje plana prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2018. godinu - godišnji
Izvršenje plana nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2018. godinu
Registar sklopljenih ugovora u 2018. godini Šandroprom d.o.o.
Donacije i sponzorstva u 2018. godini Šandroprom d.o.o.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama Šandroprom d.o.o.2018. godina.
Natječaji 2018. godina
Cjenik ostalih usluga 02.01.2018.
Sjednice Skupštine trgovačkog društva Šandroprom d.o.o u 2018. godini.
Potvrda o predaji GFI za 2018. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu


Važniji dokumenti 2017. godina

Plan prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2017. godinu i projekcije za 2018. - 2019. godinu
Plan i program rada Šandroprom d.o.o. za 2017. godinu
Plan nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2017. godinu
Izvršenje plana prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2017. godinu - polugodišnji
Izvršenje plana prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2017. godinu - godišnji
Izvršenje plana nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2017. godinu
Registar sklopljenih ugovora u 2017. godini Šandroprom d.o.o.
Donacije i sponzorstva u 2017. godini Šandroprom d.o.o.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama Šandroprom d.o.o.2017. godina.
Natječaji 2017. godina
Cjenik ostalih usluga 02.01.2017.
Sjednice Skupštine trgovačkog društva Šandroprom d.o.o u 2017. godini.
Potvrda o predaji GFI za 2017. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu


Važniji dokumenti 2016. godina

Nabava poljoprivrednog traktora:
Odluka o početku postupka javne nabve
Dokumentacija za nadmetanje
Odluka o izboru ponuditelja

Plan prihoda i rashoda Šandroprom d.o.o.za 2016. godinu i projekcije za 2017. - 2018. godinu
Plan nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2016. godinu
Plan i program rada Šandroprom d.o.o. za 2016. godinu
Izvršenje plana prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2016. godinu - polugodišnji
Izvršenje plana prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2016. godinu - godišnji
Izvršenje plana nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2016. godinu
Registar sklopljenih ugovora u 2016. godini Šandroprom d.o.o.
Donacije i sponzorstva u 2016. godini Šandroprom d.o.o.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama Šandroprom d.o.o.2016. godina.
Natječaji 2016. godina
Sjednice Skupštine trgovačkog društva Šandroprom d.o.o u 2016. godini.


Važniji dokumenti 2015. godina

Plan prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2015. godinu i projekcije za 2016. - 2017. godinu
Plan nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2015. godinu
Izvršenje plana prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2015. godinu - polugodišnji
Izvršenje plana prihoda i rashoda trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2015. godinu - godišnji
Izvršenje plana nabave trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. za 2015. godinu
Registar sklopljenih ugovora u 2015. godini Šandroprom d.o.o.
Donacije i sponzorstva u 2015. godini Šandroprom d.o.o.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama Šandroprom d.o.o.2015. godina.
Plan i program rada Šandroprom d.o.o. za 2015. godinu
Natječaji 2015. godina
Sjednice Skupštine trgovačkog društva Šandroprom d.o.o.
Nalaz i mišljenje revizije 2015.