sjena

Dokumenti i akti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Savjetovanje sa javnošću

Općina Šandrovac obveznik je provedbe savjetovanja sa javnošću sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15).

Osoba zadužena za provedbu savjetovanja sa javnošću je službenik za informiranje Općine Šandrovac.

Kontakt podaci službenika za informiranje

Ivana Fočić, dipl.iur.,
Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac,
email: opcina-sandrovac@bj.t-com.hr,
tel. 043/874-128

Savjetovanje o nacrtu općeg akta- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šandrovac

ikona
Obrazac za javno savjetovanje   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider ikona
Odluka - komunalni otpad - savjetovanje - konačna verzija - općine   

divider ikona
Odluka o dodjeli javne usluge skupljanja komunalnog otpada - novo - općine   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Proračun Općine Šandrovac za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

ikona
Prijedlog Proračuna za 2022 i projekcije za 2023-2024.   

divider ikona
Obrazloženje prijedloga proračuna   

divider ikona
PRORAČUN - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje proračun   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Šandrovac

ikona
STATUTARNA ODLUKA-2021 listopad 2021.   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje-11.10.2021   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta-11.10.2021.docx   

divider ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU-15.11.2021.   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Odluke o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na području Općine Šandrovac

ikona
Trgovina na malo pokretna prodaja   

divider ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU-08.09.2021.   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje-08.08.2021.   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta-08.08.2021.   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Poslovnik Općinskog vijeća Općine Šandrovac

ikona
POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

divider ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
OBRAZAC SADRŽAJA DOKUMENTA O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Statut Općine Šandrovac

ikona
STATUT općine 2021. čistopis   

divider ikona
Obrazloženje   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider ikona
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju   

divider

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE ŠANDROVAC ZA 2021. GODINU

ikona
Plan savjetovanja za 2021. godinu   

divider

Prijedlog proračuna za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

ikona
PRORAČUN - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje proračun   

divider ikona
Obrazac - proračun   

divider

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE ŠANDROVAC ZA 2020. GODINU

ikona
Plan savjetovanja za 2020. godinu   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - 06.08.2020.- Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture Općine Šandrovac javnim dobrom u općoj uporabi

ikona
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
ODLUKA o proglašenju komunalne infrastrukture   

divider ikona
Obrazac - komunalne infrastrukture   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje komunalne infrastrukture   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - 06.08.2020.- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Šandrovac

ikona
KOMUNALNE DJELATNOSTI - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
ODLUKA-O-KOMUNALNIM-DJELATNOSTIMA-I-NAČINU-OBAVLJANJA-2020   

divider ikona
Obrazac - komunalne djelatnosti   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje komunalne djelatnosti   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - 06.08.2020.- Odluka o komunalnim djelatnostima čije se obavljanje na području općine Šandrovac povjerava trgovačkom društvu Šandroprom d.o.o. Šandrovac

ikona
POVJERAVANJE - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
ODLUKA-O-POVJERAVANJU - KOMUNALNIH-DJELATNOSTI ŠANDROPROM 2020.   

divider ikona
Obrazac - sudjelovanje javnosti -komentari šandroprom   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje šandroprom   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - 06.08.2020.- Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Šandrovac

ikona
PISANI UGOVOR - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
ODLUKA-komunalne-djelatnosti-ugovor   

divider ikona
Obrazac - komunalne djelatnosti pisani ugovor   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje pisani ugovor komunalne djelatnosti   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - 06.08.2020.- Odluka o komunalnom redu Općine Šandrovac

ikona
KOM RED - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU.docx   

divider ikona
Odluka o komunalnom redu   

divider ikona
Obrazac - komunalni red   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje komunalni red   

divider

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave JN-3/2019, Građenje vatrogasnog doma sa spremištem -29.10.2019.

ikona
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU Šandrovac   

divider ikona
DoN-IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA SA SPREMIŠTEM   

divider ikona
Poziv za javno savjetovanje - Izgradnja vatrogasni dom   

divider ikona
Prilog I. Troškovnik   

divider

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave JN-4/2019, Modernizacija nerazvrstane ceste Lasovac- Severin -14.06.2019.

ikona
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU Šandrovac   

divider ikona
Šandrovac NC DoN   

divider ikona
Poziv na savjetovanje 1   

divider ikona
Poziv na savjetovanje 2   

divider ikona
TROŠKOVNIK LASOVAC SEVERIN   

divider ikona
Troškovnik LASOVAC SEVERIN BEZ CIJENA   

divider

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave JN-1/2019, Izgradnja dječjeg vrtića u mjestu Šandrovac -22.01.2019.

ikona
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju   

divider ikona
DoN Izgradnja djecjeg vrtica u mjestu Sandrovac   

divider ikona
Opis i prikaz - Dječji vrtić   

divider ikona
Prilog 3. Troskovnik izgradnja   

divider

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE ŠANDROVAC ZA 2019. GODINU

ikona
Plan savjetovanja s javnošću Općine Šandrovac za 2019. godinu   

divider