Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Zdravstvo

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Ambulanta Šandrovac

Kontakt podaci:
Adresa: Jarak 1, 43227 Šandrovac
Ambulanta opće medicine: 043/874-280
Ambulanta stomatologije: 043/874-201

Zdravstvena zaštita na području Općine Šandrovac organizirana je putem zdravstvene ambulante Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u Šandrovcu na adresi Jarak 1.

U zdravstvenoj ambulanti djeluje ambulanta opće medicine sa doktoricom Majom Matijašević, dr. opće medicine i medicinskim tehničarom Igorom Bohaček, te ambulanta dentalne medicine sa doktoricom Davorkom Herman, dr. stom. i medicinskom sestrom Vesnom Kukučka. 

Radno vrijeme ambulante opće medicine:
Ponedjeljak, srijeda i petak od 7,00 do 14,30 h.
Utorak i četvrtak od 13,00 do 20,30 h.
Pauza u prijepodnevnoj smjeni od 10,00 h do 10.30h, u poslijepodnevnoj smjeni od 17,00 h do 17.30h.

Dežurstvo:
Svake subote u mjesecu od 7,00 do 12,00 sati dežurne su ili ambulanta Šandrovac ili ambulanta Veliko Trojstvo.
U navedeno vrijeme primaju se samo hitni slučajevi.

Radno vrijeme ambulante dentalne medicine:
Ponedjeljak popodne rad sa pacijentima od 12,00 sati.
Utorak i četvrtak ambulanta ne radi.
Srijeda i petak rad sa pacijentima ujutro od 8,00 sati.
Pauza u prijepodnevnoj smjeni od 09,30 h do 10.00h, u poslijepodnevnoj smjeni od 17,00 h do 17.30h.