Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

O općini

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Osnovni podaci

Sjedište Općine Veliko TrojstvoAdresa:
Općina Šandrovac
Bjelovarska 6,
43 227 Šandrovac

Tel: 043 874 128

Fax: 043 874 366


Općina Šandrovac formirana je kao jedinica lokalne samouprave dana 6.2.1997.godine donošenjem izmjena i dopuna Zakona o područjima županije, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne Novine" br. 10/97).

Prostor koji danas obuhvaća općina Šandrovac nalazio se prije novog teritorijalno-političkog ustrojstva u bivšoj Općini Bjelovar, koja je 1992.g. podjeljena na Grad Bjelovar i pet općina među kojima i Općine Veliko Trojstvo i Nova Rača iz kojih se 1997.godine. izdvojila Općina Šandrovac. Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Šandrovac održana je 07.05.1997.godine.

Općina Šandrovac obuhvaća naselja: Šandrovac, Lasovac i Lasovac Brdo, Ravneš, Kašljavac, Jasenik i Pupelicu, sa sjedištem općine je u naselju Šandrovac.

Dan općine Šandrovac slavi se 15. lipnja na dan sv. Vida.