Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Šandrovac13.12.2023.


Savjet mladih Općine Šandrovac je savjetodavno tijelo Općine Šandrovac, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih općine Šandrovac.


Savjet ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koje bira Općinsko vijeće Općine Šandrovac. 


U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine Šandrovac.


Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Općinskog vijeća Općine Šandrovac.


Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 5 mladih).    


Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Općine Šandrovac www.sandrovac.hr.


Prijedlozi kandidata dostavljaju u pisarnicu Općine Šandrovac ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac sa naznakom “Savjet mladih”.


Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.ikona
javni poziv   

dividerikona
obrazac_1_-_prijavnica_za_isticanje_kandidature_143610 (1)   

dividerikona
obrazac_2_-_izjava_kandidata_o_prihvacanju_kandidature   

dividerikona
obrazac_3_-_popis_skupina_mladih_koji_isticu_kandidaturu   

divider
< na popis vijesti