Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

ODLUKA o aktiviranju operativnih snaga civilne zaštite s područja Općine Šandrovac25.3.2020.


Na temelju članka 21., 22. a) i 51. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18 i 31/20), članka 58. stavak 1. točka 38. Statuta Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ 02/18, 02/20) i točke VII. Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine), općinski načelnik Općine Šandrovac dana 25. ožujka 2020. godine, donosi


O D L U K U o aktiviranju operativnih snaga civilne zaštite s područja Općine Šandrovac


I.


Radi reagiranja i provođenja odluka Stožera civilne zaštite Općine Šandrovac, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili ostalih nadležnih institucija te poduzimanja i provođenja svih potrebnih zadaća i mjera te aktivnosti u vezi situacije vezane uz širenje koronavirusa COVID-19, a prvenstveno mjera utvrđenih Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine), aktiviraju se i stavljaju u punu pripravnost operativne snage s područja Općine Šandrovac.


II.


Uz Stožer civilne zaštite Općine Šandrovac koji je aktiviran temeljem Odluke općinskog načelnika Općine Šandrovac o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Šandrovac zbog nastale situacije vezane uz širenje koronavirusa COVID-19 (KLASA: 810-01/20-03/2, URBROJ: 2123-05-03-20-2 od 17. ožujka 2020. godine), aktiviraju se i stavljaju u pripravnost operativne snage s područja Općine Šandrovac i to:  • Povjerenici civilne zaštite Općine Šandrovac,

  • Komunalno poduzeće „Šandroprom“ d.o.o., Bjelovarska bb, Šandrovac, tel 043/874 909,

  • Vatrogasna zajednica Općine Šandrovac sa pripadajućim vatrogasnim društvima: DVD Ravneš, DVD Kašljavac, DVD Lasovac, DVD Šandrovac i DVD Pupelica, tel.043 874 147,

  • Hrvatski crveni križ–Gradsko društvo Bjelovar, ogranak Šandrovac,

  • Športsko ribolovna udruga općine Šandrovac „Gradina“,

  • Lovačka udruga Lane, Bilogorska 29, Šandrovac,

  • Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije – ambulanta Šandrovac, Jarak 1, 43227

  • Šandrovac, tel. 043 874-280,

  • Veterinarska stanica Bjelovar – ambulanta Šandrovac, Zagrebačka 1, 874-222,

  • Hrvatska gorska služba spašavanja, Gudovac 14a, 43251 Gudovac.


III.


Aktiviraju se i stavljaju u punu pripravnost operativne snage iz točke II. ove Odluke.


Utvrđuje se da stanje pripravnosti podrazumijeva dovođenje operativnih snaga u stanje spremnosti za izvršavanje namjenskih zadaća, spašavanja ljudskih života i imovine u slučaju katastrofa i većih nesreća u katastrofi, u ovom slučaju epidemije ili pandemije te provođenje mjera utvrđenih u Planu djelovanja civilne zaštite Općine Šandrovac.


Operativne snage aktiviraju se sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulira područje njihovog djelovanja te sukladno svojim operativnim planovima i drugim aktima.


Operativne snage obvezuju se za potrebe provođenja mjera Stožeru civilne zaštite Općine Šandrovac staviti na raspolaganje sva materijalno-tehnička sredstva i ljudske kapacitete kojima raspolažu.


Pripadnicima operativnih snaga utvrđuje se ograničenje udaljavanja iz mjesta stanovanja bez odobrenja općinskog načelnika ili načelnika Stožera civilne zaštite Općine Šandrovac te kontinuirana dostupnost.


IV.


Stožer civilne zaštite Općine Šandrovac obavezuje se da organizira sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i zadaća i ostalih aktivnosti iz točke I. ove Odluke sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i posebnih propisa.  (recimo udruge-branitelji, udruge koje nisu u Odluci o snagama a mogu pomoći u obilasku starih, dostavi hrane ili sl. u koordinaciji sa Crvenim križem).


V.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Općinski načelnik općine Šandrovac
Josip Dekalić, v.r.                      

< na popis vijesti