Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Javni pozivi i natječaji

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na izgradnji i asfaltiranju nerazvrstane ceste Ravneš-Borovice-Kašljavac u Općini Šandrovac, faza 2. (KLASA: 406-01/20-03/26, URBROJ: 2123-05-03-20-3 od 07.12.2020.). evidencijski broj nabave 29/2020.shad

ikona
Odluka o odabiru r b k   

divider
< na popis javnih poziva i natječaja