Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Javni pozivi i natječaji

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad građenjem vatrogasnog doma sa spremištem u Općini Šandrovac evidencijski broj jednostavne nabave 21/2020shad

ikona
Poziv za dostavu ponuda 03.03.2020.   

dividerikona
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 10.03.2020.   

dividerikona
Odluka o odabiru 11.03.2020.   

divider
< na popis javnih poziva i natječaja