Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366

O općini

Zaželi Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Video kanal Monografija

Javne usluge na području Općine ŠandrovacPRIJAVITE NEPROPISNO ODBAČEN OTPAD NA PODRUČJU OPĆINE ŠANDROVAC

Javne usluge koje se pružaju na području Općine Šandrovac su:

1. odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

2. obavljanje dimnjačarskih poslova

3. deratizacija, dezinsekcija

4. javna vodoopskrba