Dokumenti i akti

Zaželi Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Video kanal Monografija

Savjetovanje sa javnošću

Općina Šandrovac obveznik je provedbe savjetovanja sa javnošću sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15).

Osoba zadužena za provedbu savjetovanja sa javnošću je službenik za informiranje Općine Šandrovac.

Kontakt podaci službenika za informiranje

Ivana Fočić, dipl.iur.,
Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac,
email: opcina-sandrovac@bj.t-com.hr,
tel. 043/874-128

Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu

ikona
Nacrt odluke o visini paušalnog poreza   

divider ikona
Javni poziv savjetovanje   

divider ikona
Obrazac savjetovanja   

divider ikona
Izvješće o provedenom savjetovanju   

divider

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave JN-MV-1/2018, Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali Šandrovac - 5.4.2018.

ikona
Poziv na savjetovanje   

divider ikona
Troškovnik Mali Šandrovac   

divider ikona
Izvješće o prethodnom savjetovanju   

divider