Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Tijela Općine

sjena
Zaželi Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Mjesni odbori Općine Šandrovac

Pravo na mjesnu samoupravu jamči se člankom 79. Statuta Općine Šandrovac.

Mjesni odbori osnivaju se Statutom radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području općine (članak 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora osobito:

1. razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad svog područja, te potiče i predlaže mjere odgovarajućim tijelima Općine za njihovo rješavanje,

2. prati uređivanje prostora na svom području, te nadležnim tijelima predlaže mjere za rješavanje određenih pitanja ili samo poduzima aktivnosti za uređenje površina, dječjih igrališta, zelenih površina i slično na svom području,

3. razmatra pitanja dječje zaštite i zaštite mladeži, socijalne skrbi svog područja, te pokreće aktivnosti za njihovo rješavanje,

4. upravlja imovinom na svom području u skladu s odlukom Općinskog vijeća i načelnika,

5. može sazivati mjesne zborove građana svoga područja radi raspravljanja potreba i interesa građana toga područja i davanja prijedloga za njihovo rješavanje u skladu sa zakonom i Statutom.


Na području Općine Šandrovac osnovani su sljedeći mjesni odbori:

1. Mjesni odbor za naselje Šandrovac
2. Mjesni odbor za naselje Jasenik
3. Mjesni odbor za naselje Pupelica
4. Mjesni odbor za naselje Lasovac i Lasovac Brdo
5. Mjesni odbor za naselje Ravneš
6. Mjesni odobr za naselje Kašljavac


Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i prebivalište na području mjesnog obora za čije se vijeće izbori provode.

Na izborima za mjesne odbore održanim dana 28. prosinca 2014. godine, na mandat od 4. godine izabrani su sljedeći članovi mjesnog odbora: