Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

O općini

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Osnovni podaci

Sjedište Općine Veliko TrojstvoAdresa:
Općina Šandrovac
Bjelovarska 6,
43 227 Šandrovac

Tel: 043 874 128

Fax: 043 874 366


Prostor koji danas obuhvaća općina Šandrovac nalazio se prije novog teritorijalno-političkog ustrojstva u bivšoj Općini Bjelovar, koja je 1992.g. podjeljena na Grad Bjelovar i pet općina među kojima i Općine Veliko Trojstvo i Nova Rača iz kojih se 1997.g. izdvojila Općina Šandrovac.

Općina Šandrovac formirana je 6.2.1997.g. donošenjem izmjena i dopuna Zakona o područjima Županija gradova i Općina u Republici Hrvatskoj ("N.N" br. 10/97). Sjedište općine je u naselju Šandrovac, a mjesna samouprava organizirana je kroz 7 mjesnih odbora u 7 naselja.
..............................................................................................................
Statut Općine Šandrovac (pdf)
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Šandrovac (pdf)
..............................................................................................................

Naselja Općine Šandrovac

Općina Šandrovac obuhvaća naselja: Šandrovac, Lasovac, Lasovac Brdo, Ravneš, Kašljavac, Jasenik i Pupelicu. Općina Šandrovac formirana je kao jedinica lokalne uprave i samouprave, te je prva konstituirajuća sjednica održana 07.05.1997.g.

N a s e l j e P o v r š i n a S t a n o v n i k a
km % 1991. 2001.
JASENIK3,315,311491
KAŠLJAVAC4,707,5206170
LASOVAC9,214,7612608
LASOVAC BRDO6,4210,21711
PUPELICA15,6024,8241208
RAVNEŠ6,3810,1200156
ŠANDROVAC17,3127,4951851
U K U P N O62,961002.3412.095