Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

ZAŽELI - J A V N I P O Z I V za iskaz interesa korištenja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta Bilogorski puteljak svjetlosti 2, kodni broj: SF.3.4.11.01.035219.6.2024.Na web stranici LAG-a Sjeverna Bilogora (www.lag-sjeverna-bilogora.hr) i na web stranici Bilogorskog puteljka svjetlosti (www.bilogorski-puteljak-svjetlosti.eu) objavljen je  Javni poziv za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu za starije osobe od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom, a sve u sklopu projekta "Bilogorski puteljak svjetlosti 2".


 


UVJETI


Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina (65 ili više godina) i odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina) i to:


OSOBE STARIJE OD 65 GODINA


 


·      koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu1 ili višečlanom kućanstvu2 u kojem su svi


članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i


·      čiji mjesečni prihodi:


-     za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ako HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta


-     za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200 % prosječne starosne mirovine za


40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ako HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta


-     za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za


40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ako HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i


 


1 Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15., Zakon o socijalnoj skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23). Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U slučaju da jesu, oba člana se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška.


2 U višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, usluga se može pružati svakome od njih i kao takvi se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška. Za takva kućanstva je, neovisno o broju osoba u kućanstvu kojima se pruža usluga, ·           koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.


ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM


 


·           koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu3 ili višečlanom kućanstvu4 u kojem su svi


članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i


·           koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta  oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i


·           koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i


·           čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.


Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština uključuje:


·        organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili


·         obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili


·        održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih


higijenskih potreba i dr.) i/ili


·        zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.


 


DOKAZNA DOKUMENTACIJA OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:


·      popunjen Obrazac za iskaz interesa


·      preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika


·      potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (zadnji mjesec za koji su dostupni podaci)5


·      popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva


 


3 Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15., Zakon o socijalnoj skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23). Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U slučaju da jesu, oba člana se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška.


4 U višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, usluga se može pružati svakome od njih i kao takvi se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška. ·      medicinska dokumentacija (ako je primjenjivo).


 


ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:


·      popunjen Obrazac za iskaz interesa


·      preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika


·      popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva


·      potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje


trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.


Obrasce je moguće preuzeti s mrežne stranice Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora www.lag- sjeverna-bilgora.hr, mrežne stranice projekta www.bilogorski-puteljak-svjetlosti.eu ili u uredu Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora, Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo.


 


Prijave na Javni poziv s traženom dokumentacijom potrebno je podnijeti u što kraćem roku dok Javni poziv ostaje trajno otvoren tijekom trajanja projekta.


Prijave se podnose:


-          poštom ili osobno na adresu Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora, Braće Radić 28,


43226 Veliko Trojstvo ili


-          na e-mail lag.sjeverna.bilogora@gmail.com


 


Svi osobni podaci dostavljeni od strane tražitelja pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu, prikupljaju se i obrađuju samo u svrhu provedbe projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti 2“.


Izrazi koji se koriste u Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
ikona
Javni poziv za korisnike   

dividerikona
Obrazac za iskaz interesa   

divider
< na popis vijesti