Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Sklopljen Ugovor o provedbi istraživačkih postupaka i izrada projektne dokumentacije radi sanacije klizišta u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac8.9.2022.


Općina Šandrovac i  Zajednica ponuditelja Geokon - Zagreb d.d., Starotrnjanska 16a, 10000 Zagreb, OIB: 61600467614 i Hrvatski geološki institut, Sachsova ulica 2, 10000 Zagreb, OIB: 43733878539, koju zastupa član uprave Geokon - Zagreb d.d. Goran Grget, dipl.ing.građ. sukladno Konzorcijskom ugovoru broj 2553/22 od 26.08.2022. sklopili su 08.09.2022. godine nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi usluga, koji je objavljen u EOJN RH, broj poziva na nadmetanje broj 2022/S 0F2-0025588, datum slanja poziva na EOJN: 30.06.2022. godine, datum objave poziva: 01.07.2022.,  Ugovor  o provedbi istraživačkih postupaka i izrada projektne dokumentacije radi sanacije klizišta u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac


Predmet nabave je provedba geomehaničkih istraživanja i istražnih radova s ciljem utvrđivanja inženjersko-geološkog modela padine/klizišta, monitoring klizišta, kao i priprema projektno-tehničke dokumentacije (koja uključuje izradu elaborata, projekta sanacije i ostale projektne dokumentacije) potrebne za obnovu destabiliziranog područja u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac, sukladno Troškovniku. Ugovorne usluge sadrže provedbu: 1. istraživačkih postupaka s ciljem utvrđivanja inženjerskogeološkog modela padine/klizišta 2. monitoring klizišta 3. izradu projektno-tehničke dokumentacije i geodetskog snimanja s izradom projektne podloge. Za predmetno klizište izrađeno je inženjerskogeološko mišljenje (nalaz) o utjecaju potresa na klizište Vinogradskoj ulici u Šandrovcu (Hrvatski geološki institut broj 020/22 iz veljače 2022.).


Rok za izvršenje usluga utvrđen je do 30.04.2023. godine.


Vrijednost usluga, sukladno rezultatima provedenog postupka javne nabave iznosi:


- Cijena bez PDV-a: 393.700,00 kuna


- PDV 25%: 98.425,00 kuna


- Ukupna cijena sa PDV-om: 492.125,00 kuna odnosno 65.316,21 eura u protuvrijednosti kuna po fiksnom tečaju konverzije koji je utvrdilo Vijeće EU (1 EUR = 7,53450 HRK).


 


Ugovor o provedbi istraživačkih postupaka i izrada projektne dokumentacije radi sanacije klizišta u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac financira se iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije temeljem Poziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“  referentni broj ugovora  FSEU.2022.MINGOR.02.011.Europska unija


Fond solidarnosti Europske unije


 


                      


REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO


GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

< na popis vijesti