Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji na području Općine Šandrovac u 2021. godini8.1.2021.


Općinsko vijeće općine Šandrovac na 30. sjednici održanoj dana 21.12.2020. godine donijelo je Odluku o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji na području Općine Šandrovac u 2021. godini.


Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi 1.000,00 kuna, a isplatiti će se u jednokratnom iznosu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva na žiro račun, tekući račun ili štednu knjižicu korisnika.


Roditelji novorođenog djeteta ostvaruju pravo na jednokratnu pomoć ukoliko u roku od 6 mjeseci od rođenja djeteta podnesu zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu općine Šandrovac.


Uz zahtjev podnositelji su dužni priložiti sljedeće dokaze:


- rodni list za novorođeno dijete,


- potvrdu o prebivalištu djeteta i roditelja odnosno samohranog roditelja na području općine Šandrovac,


- dokaz o državljanstvu roditelja (osobna iskaznica ili domovnica u preslici oba roditelja/samohranog roditelja/skrbnika),


- presliku i broj žiro računa, tekućeg računa ili štedne knjižice korisnika.


Odluku i zahtjev možete preuzeti u prostorijama Općine Šandrovac ili na internetskim stranicama Općine Šandrovac: www. opcina-sandrovac.hr.ikona
Odl. jednok. pomoć za novorođeno dijete 2021   

dividerikona
Prilog-_Zahtjev_roditelja_za_novorodjeno_dijete 2021   

dividerikona
Privola općina   

divider
< na popis vijesti