Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šandrovac31.1.2020.


Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šandrovac, u katastarskim općinama Šandrovac, Lasovac, Ravneš i Pupelica, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Šandrovac, kojeg je donijela Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj (KLASA:320-01/19-01/11, URBROJ:2103/1-07-19-02), a Ministarstvo poljoprivrede dalo Suglasnost aktom KLASA: 945-01/18-01/794, URBROJ: 525-07/1783-19-4 od 12.04.2019. godine, predviđeno za zakup, povrat i ostale namjene.


Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Šandrovac  predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Površine zemljišta koje su Programom predviđene za povrat i ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok do 5 godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.


Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.


Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 10,00 ha, a uključuje  površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona.


Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac,  u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Šandrovac, www.sandrovac.hr, a koji teče od 31. siječnja 2020.godine i traje do 2. ožujka 2020.godine.


 


Javno otvaranje ponuda održat će se 13. ožujka 2020. godine u 10:00 sati, u prostorijama Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac.


 


Općinsko vijeće Općine Šandrovacikona
Hrvatske Vode - očitovanje o statusu nekretnina   

dividerikona
ZAKUP PZ 25 GODINA   

dividerikona
ZAKUP PZ 5 GODINA (1)   

dividerikona
Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske   

divider
< na popis vijesti