Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

JAVNI POZIVI ZA DODJELU POTPORE U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE ŠANDROVAC4.10.2019.


Općina Šandrovac objavila je temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Općine Šandrovac za razdoblje 2018. – 2020. godine (dalje: Program)  četiri javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti iz Proračuna Općine Šandrovac za 2019. godinu poljoprivrednim gospodarstvima sa područja Općine Šandrovac za sljedeće mjere:


Mjera 1: Potpore za umjetno osjemenjivanje goveda


Mjera 2: Potpore za umjetno osjemenjivanje krmača


Mjera 3: Potpore za izlaganje na sajmovima i tržnicama


Mjera 4: Potpore za grupnu analizu tla


Pojedini korisnik potpore može kombinirati korištenje svih Mjera od 1. do 4. godine do maksimalnog godišnjeg iznosa od 2.000,00 kuna koji mu je na raspolaganju.


POTREBNA DOKUMENTACIJA


Podnositelj zahtjeva, uz obrazac zahtjeva za odobravanje potpore (Prilog 1) mora priložiti dokumentaciju iz članka 4. Javnog poziva za svaku pojedinu mjeru.


Izjave navedene u članku 4. Javnoj poziva nalaze se pod (PRILOZI-izjave).


NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA


Zahtjevi za dodjelu potpore na području Općine Šandrovac dostavljaju se unutar roka za dostavu zahtjeva odnosno od 4. listopada do 13. prosinca 2019.godine do 15,00 sati, odnosno do utroška sredstava planiranih u proračunu Općine Šandrovac za 2019. godinu.


Zahtjevi za dodjelu potpore na području Općine Šandrovac dostavljaju se na adresu Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, osobno i   neposredno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici. Na omotnici treba naznačiti „POTPORE - (navesti naziv potpore)“


INFORMACIJE O JAVNOM POZIVU


Ovaj Javni poziv objaviti će se na oglasnim pločama Općine Šandrovac i web stranici Općine Šandrovac www.sandrovac.hr.


Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šandrovac osobno ili na broj telefona 043/874128.ikona
javni poziv osjemenjivanje goveda   

dividerikona
javni poziv osjemenjivanje krmača   

dividerikona
javni poziv sajmovi   

dividerikona
javni poziv za grupnu analizu tla   

dividerikona
PRILOG 1.-Obrazac-zahtjeva   

dividerikona
PRILOZI - izjave   

dividerikona
Program potpora u poljoprivredi   

divider
< na popis vijesti