Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste koje je vlasnik Općina Šandrovac26.3.2019.


Na temelju  članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13 i 54/13) Općina Šandrovac objavljuje


JAVNI POZIV


Ovim  pozivom obavještavaju  se nositelji stvarnih  prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava)  na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste Ravneš - Pupelica dužine cca 2300 m,  izgrađene na k.č. br. 1023, 1130 k.o. Ravneš i k.č. br. 644 k.o. Pupelica  o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste koje je vlasnik Općina Šandrovac.  


Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Branko Ćurić, Geodetski ured  "Metra" d.o.o. Bjelovar, Ferde Rusana 2a. 


Općina Šandrovac započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste dana 25.03.2019. godine u vremenu do 9,00 - 13,00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.


Nositelji stvarnih prava uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja mogu izvršiti,  kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja  dana 02. 04. 2019. godine od 8,00 do 13,00 sati u prostorijama Geodetskog ureda  "Metra" d.o.o. Bjelovar, Trg Hrvatskog sokola 6a.


 


Načelnik Općine Šandrovac
Josip Dekalićikona
javni poziv- cesta   

divider
< na popis vijesti