Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Javna rasprava o prijedlogu III.IDPPUOŠ25.1.2019.


Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 2. Zaključka Općinskog načelnika Općine Šandrovac (KLASA: 350-02/18-04/1, URBROJ: 2123-05-04-19-22 od 24. siječnja 2019. godine,  Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade, objavljuje


JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC


I.


Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac traje od 4. do 18. veljače 2019. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Šandrovac u Šandrovcu, Bjelovarska 6, te objavljen na web stranici Općine Šandrovac (www.sandrovac.hr).


II.


Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to u Šandrovcu, na adresi Bjelovarska 6 (prostorija vijećnice) dana 15. veljače 2019. godine u 1000 sati.


III.


            Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac mogu se davati na slijedeći način:  • javnopravna tijela: dostavom pisanih očitovanja nositelju izrade na adresu: Općina Šandrovac, Jedinstveni upravni odjel, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac do 18. veljače 2019. godine,

  • ostali sudionici: upisivanjem prijedloga i primjedbi u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac,


davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,


dostavom pisanih očitovanja nositelju izrade na adresu: Općina Šandrovac, Jedinstveni upravni odjel, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac do 18. veljače 2019. godine,


Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, čitljivo napisani i/ili potpisani uz adresu davatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 


KLASA: 350-02/18-04/1
URBROJ: 2123-05-04-19-23
Šandrovac, 25. siječnja 2019. godine


Pročelnica
Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Šandrovac
Ivana Fočić, dipl. iur.ikona
8 2 JR-Objava   

divider
< na popis vijesti