Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Poziv za dostavu ponuda radi nabave mobilnih uređaja za djelatnike u okviru projekta „Snaga zajedništva“ Zaželi - Program zapošljavanja žena.22.10.2018.


Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa odredbama Pravilnika o  jednostavnoj nabavi  roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Šandrovac. Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave sklapa se  ugovor.  Ugovor potpisuje načelnik.


Procijenjena vrijednost nabave robe iznosi 48.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 60.000,00 kuna sa PDV-om.


Kriterij odabira ponude je najniža cijena ponude.


Nabava robe za projekt Snaga zajedništva financira se na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0239.


Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana dostave poziva strankama - od 23. listopada do 27. listopada 2018. godine. Datum objave poziva na web stranici www.sandrovac.hr:  22. listopada 2018. godine. Datum obavijesti: 22. listopada 2018. godine.


Ponude se dostavljaju unutar roka za dostavu ponuda odnosno do 27. listopada 2018. godine do 13,00 sati na adresu Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, osobno i neposredno na zapisnik ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici.


Na omotnici treba naznačiti „Ne otvaraj – BN- Zaželi 04/2018. “


Ponuda se sastoji od obrasca ponude u prilogu 1 i ponudbenog lista te privole za korištenje podataka. Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz ponude u prilogu 1 i ponudbenog lista. Ponuda i ponudbeni list moraju biti potpisani i ovjereni pečatom.


Rok isporuke robe je 15 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.  Rok je bitni sastojak ugovora.


Poziv na dostavu ponuda dostavlja se  na sljedeće adrese emailom:  1. Hrvatski telekom, Trg E. Kvaternika 8, 43000 Bjelovar,

  2. A1 Centar Bjelovar, Ulica Ivana Gundulića 10, 43000 Bjelovar,

  3. Tele 2 Centar Bjelovar, Ulica Ivana Gundulića 10, 43000 Bjelovar.


 ikona
JAVNI POZIV - NABAVA MOBITELA   

dividerikona
Privola općina - NABAVA MOBITELA   

dividerikona
Prilog 1 NABAVA MOBITELA   

dividerikona
Odluka o odabiru mobitel   

divider
< na popis vijesti