Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD REKONSTRUKCIJOM NERAZVRSTANE CESTE MALI ŠANDROVAC U OPĆINI ŠANDROVAC8.5.2018.


Na temelju članka 8. Pravilnika o  jednostavnoj nabavi  roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Šandrovac Šandrovac  („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 5/2017)  i članka 58. Statuta Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ 2/2018.), općinski načelnik Općine Šandrovac objavljuje


POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA


U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE  USLUGE STRUČNOG NADZORA


NAD REKONSTRUKCIJOM NERAZVRSTANE CESTE MALI ŠANDROVAC


U OPĆINI ŠANDROVAC


Detalji poziva su u privitku.


Poziv je objavljen na web stranici Općine Šandrovac www.sandrovac .hr kao i na stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx    na portalu ponuda pod brojem 889.


 


Ponuda sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šandrovac na adresu: Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, u pismenom obliku u zapečaćenoj omotnici, neposredno ili poštom preporučeno, s naznakom: »Ne otvarati – ponuda za uslugu stručnog nadzora«.


Jedan primjerak ponude u elektroničkom obliku obavezno treba učitati na portal ponuda Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sljedećem linku:


https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx.


 


 


S poštovanjem,


 


Pročelnica JUO općine Šandrovac


Ivana Fočić, dipl.iur.ikona
Nadzor MALI ŠANDROVAC   

divider
< na popis vijesti