Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

INFORMACIJA o stavljanju na javni uvid nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018. – 2023.12.3.2018.


Općina Šandrovac na temelju odredbi članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13153/1378/15) te članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje sljedeću: 


INFORMACIJU o stavljanju na javni uvid nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018. – 2023.


Obavještava se javnost da se na javni uvid stavlja Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018. – 2023. godine.


Tijelo nadležno za izradu Plana je Općina Šandrovac, Jedinstveni upravni odjel, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, OIB:35024150994.


Naziv plana koji se izrađuje: Plan gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018. – 2023. godine


Obuhvat Plana: Aktivnosti i zahvati predviđeni Planom gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018.-2023. obuhvaćaju administrativno područje Općine Šandrovac te sva naselja unutar općine.


Popis propisa slijedom kojih se Plan donosi: Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17), članak 21.


Sažetak postupka koji će se provesti:


U tijeku je izrada nacrta Plana. Po izradi nacrta Plana isti će biti stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana u periodu od 12.03.2018. godine do 12.04.2018. godine,  tijekom kojeg će zainteresirana javnost moći dati mišljenja, primjedbe i prijedloge.


O stavljanju nacrta Plana na javni uvid, javnost će biti pravovremeno obaviještena objavom informacije na mrežnim stranicama Općine Šandrovac www.sandrovac.hr i u medijima.


Nacrt Plana  bit će stavljen na javni uvid na mrežne stranice Općine Šandrovac www.sandrovac.hr  i u prostorijama Općine Šandrovac u periodu od 12.03.2018. godine do 12.04.2018. godine.


Po obradi mišljenja, primjedbi i prijedloga, pripremiti će se tekst konačnog prijedloga Plana, koji će se dostaviti na prethodnu suglasnost Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, te potom na  usvajanje na Općinsko vijeće Općine Šandrovac.


Nakon usvajanja, Plan će biti objavljen na mrežnim stranicama Općine Šandrovac www.sandrovac.hr


Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti:


Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moći će se davati putem: elektronske pošte: opcina-sandrovac@bj.t-com.hr ili  putem pošte na adresu: Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, ili u knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga koja će biti postavljena u prostorijama Općine Šandrovac, ured pročelnice, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati u periodu od 12.03.2018. godine do 12.04.2018. godine.


Krajnji rok za dostavu primjedbi je 12.04.2018. godine. Mišljenja prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


Za Općinu Šandrovac:


Općinski načelnik Općine Šandrovac
Josip Dekalić


Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac
Ivana Fočić, dipl. iur.


 ikona
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018.-2023. u digitalnom obliku   

dividerikona
Odluka o započinjanju post. ocjene o potrebi strat. procjene utjecaja na okoliš nacrta Plana gospodarenja otpadom   

dividerikona
Mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije   

dividerikona
Odluka o izradi plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018.- 2023. godine   

dividerikona
Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš   

divider
< na popis vijesti