Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Obavijest - 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Šandrovac.18.12.2017.


Obavještavamo javnost i mještane Općine Šandrovac da će se dana 22. prosinca 2017. godine u 10,00 sati održati 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Šandrovac.
Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šandrovac , Bjelovarska 6, Šandrovac – I kat.
Za sjednicu predlažem slijedeći:


D N E V N I R E D


1. Prisega Miroslava Sokolića za vijećnika općinskog vijeća Općine Šandrovac,
2. Aktualni sat,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice općinskog vijeća Općine Šandrovac,
4. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice općinskog vijeća Općine Šandrovac,
5. DonošenjeIII. izmjena i dopuna Proračuna Općine Šandrovac za 2017.g.,
6. Donošenje Proračuna Općine Šandrovac za 2018.g. i projekcija Proračuna za 2019. i 2020.godinu (opći i posebni dio Proračuna i Plan razvojnih programa),
7. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Šandrovac u 2018.g.
8. Donošenje Programa investicijskog održavanja, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.g. na području općine Šandrovac,
9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.g.,
10. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi 2018.g.,
11. Donošenje Programa Javnih potreba u sportu u 2018.g.,
12. Donošenje Programa socijalno-zdravstvenih potreba i humanitarnih udruga i zajednica Općine Šandrovac za 2018.g.,
13. Donošenje Programa utroška sredstava vodnog, komunalnog i šumskog doprinosa, komunalne naknade te naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, kaptažnog plina i naknade za korištenje zemljišta za 2018.g.
14. Donošenje Programa raspolaganja prihodima dobivenim od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Šandrovac u 2018.g,
15. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. g.,
16. Donošenje Odluke o prijenosu poslova uz utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu općinskih poreza na poreznu upravu u 2018.g.,
17. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Šandrovac u 2018. godini,
18. Donošenje Odluke o isplati jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji na području Općine Šandrovac u 2018.g.
19. Donošenje Odluke o donošenju Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Šandrovac u 2018.g.
20. Donošenje Odluke isplati jednokratne novčane pomoći studentima sa područja Općine Šandrovac u 2018. godini,
21. Davanje suglasnosti na izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Šandrovac za razdoblje 2014. do 2016. godine,
22. Donošenje Odluke o provođenju popisa i osnivanju Povjerenstva za popis dugotrajne imovine općine Šandrovac,
23. Donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika Općine Šandrovac kao javnog naručitelja u postupcima javne nabave i bagatelne nabave u 2018.g.,
24. Odluka o nabavi službenog automobila za potrebe općine Šandrovac,
25. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Šandrovac,
26. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Šandrovac za 2017. godinu,
27. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Šandrovac za 2018. godinu,
28. Suglasnost na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac za 2017.g.
29. Suglasnost na Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac za 2018.g. i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
30. Donošenje Odluke o kriterijima i načinu ostvarenja prava na dotiranje troškova smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe „Šandrovac“ u 2018.godini,


Materijale pod točkom 3. te od točke 5 do 30. primili ste uz poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Šandrovac.


Općinsko vijeće općine Šandrovac
Predsjednik općinskog vijeća
Ranko Ormanović


 



ikona
Dnevni red 5. sjednice OV   

divider
< na popis vijesti