Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje dijela troškova programa osposobljavanja za njegovatelja/icu sa područja Općine Šandrovac10.8.2016.


Na temelju članka 58. Statuta Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 32 od 19.03.2013.) Općinski načelnik Općine Šandrovac dana 9. kolovoza 2016. godine donosi sljedeću


ODLUKU o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje dijela troškova programa osposobljavanja za njegovatelja/icu sa područja Općine Šandrovac


I.


Raspisuje se javni poziv za sufinanciranje dijela troškova programa osposobljavanja za njegovatelja/icu, 4 (slovima: četiri) osobe sa prebivalištem na području općine Šandrovac.


II.


Općina Šandrovac sufinancirati će trošak programa osposobljavanja njegovatelja/ica u jednokratnom iznosu od 4.000,00 kuna po osobi.


III.


Pravo sudjelovanja u javnom pozivu imaju mlađe osobe koji ispunjavaju slijedeće uvjete:             • da su državljani Republike Hrvatske,

  • da imaju prebivalište na području Općine Šandrovac,

  • da imaju završenu osnovnu školu i/ili srednju školu u trogodišnjem/četverogodišnjem trajanju,

  • da su upisali tečaj za njegovatelja/icu,

  • da  nema nepodmirenih obveza prema Općini Šandrovac po bilo kojem osnovu.


IV.


Zainteresirani po ovom javnom pozivu su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:      1. popunjen obrazac Prijave na javni poziv (preuzeti na web stranci općine Šandrovac - prilog 1. Odluke),

  2. preslik osobne iskaznice,

  3. preslik svjedodžbe završnog razreda osnovne ili srednje škole/svjedodžbe o položenoj maturi,

  4. preslik prijave o upisu tečaja za njegovatelja/icu,

  5. potvrdu da osoba nema nepodmirenih obveza prema Općini Šandrovac po bilo kojem osnovu – u izvorniku – izdaje Općina Šandrovac.


V.


Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog javnog poziva odnosno najkasnije do 20.08.2016. godine  na adresu Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac s napomenom - Osposobljavanje njegovateljica u 2016. godini, a predaju se osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici.


VI.


Općinski načelnik Općine Šandrovac, na prijedlog Povjerenstva za izbor njegovateljica, donosi Odluku o sufinanciranju troškova programa osposobljavanja za njegovatelja/icu, 4 (slovima: četiri) osobe sa prebivalištem na području općine Šandrovac, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Šandrovac  i na web stranici Općine Šandrovac.


VII.


Korisnik odnosno korisnica dužni su po završetku tečaja u roku od 8 dana dostaviti Općini Šandrovac potvrdu da su uspješno završili tečaj za njegovatelja/icu. 


Korisnik pomoći koji ne završi uspješno tečaj za osposobljavanje za njegovatelja/icu, ne dostavi potvrdu o uspješnom završenju tečaja za njegovatelja/icu ili prekine osposobljavanje dužan je u roku od 30 dana u cijelosti refundirati Općini Šandrovac iznos sufinanciranja plaćen za osposobljavanje njegovatelja/ice.


Ostala prava i obveze korisnika odnosno korisnice i Općine Šandrovac regulirati će se posebnim ugovorom.


VIII.


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za sufinanciranje neće se vraćati podnositeljima.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općini Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac ili na telefon broj: 043/874-128.


Javni poziv je  objavljen na oglasnim pločama i na službenoj web stranici Općine Šandrovac (www.sandrovac.hr).                                                                                                                                                                Općinski načelnik općine Šandrovac


Josip Dekalićikona
Javni poziv - njegovateljice   

dividerikona
Javni poziv - njegovateljice - prilog   

divider
< na popis vijesti