Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac18.1.2016.


Članak 1. Općina Šandrovac otvara javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac na području katastarskih općina k.o. Šandrovac, k.o. Lasovac i k.o. Ravneš.
Članak 2.  Javni natječaj raspisuje se za prodaju:
1. nekretnina upisanih u zk.ul.br. 721, k.o. Lasovac, koji se sastoji od: k.č.br. 971/3 skladište poljoprivrednog materijala i dvorište u Lasovcu, površine 269 čhv, za početnu cijenu od 190.410,00 kuna (slovima: stodevedesettisućačetristodesetkunainulalipa),
2. nekretnina upisanih u zk.ul.br. 679, k.o. Lasovac, koji se sastoji od: k.č.br. 874/3 dvorište površine 8 čhv, za početnu cijenu od 5.000,00 kuna (slovima: pettisućakunainulalipa).
3. nekretnina upisanih u zk.ul.br. 550, k.o. Šandrovac, koji se sastoji od: k.č.br. 142/63 oranica bilo površine 1 jutro 200 čhv, nekretnina upisanih u zk.ul.br. 551, k.o. Šandrovac, koji se sastoji od: k.č.br. 1493 livada i voće zalivade površine 873 čhv, k.č.br. 1494 livada zalivade površine 79 čhv, k.č.br. 1495 livada zalivade površine 133 čhv, k.č.br. 1496 oranica i vinograd zalivade površine 1478 čhv, nekretnina upisanih u zk.ul.br. 1046, k.o. Šandrovac, koji se sastoji od: k.č.br. 142/98 oranica bilo površine 1568 čhv, k.č.br. 155/A oranica skreševine površine 1078 čhv, k.č.br. 157 šuma skreševine površine 1 jutro 808 čhv, k.č.br. 338/1 oranica križanje površine 1 jutro 158 čhv, za početnu cijenu od 70.000,00 kuna (slovima: sedamdesettisućakunainulalipa).
4. nekretnina upisanih u zk.ul.br. 549, k.o. Ravneš, koji se sastoji od: - č.k.br. 628/2 u naravi dvor u Ravnešu površine 69 čhv, - č.k.br. 629/2 u naravi kuća dvor i voće i oranica površine 599 čhv, - č.k.br. 630/2 u naravi šuma u Ravnešu površine 77 čhv, - č.k.br. 631/2 u naravi šuma u Ravnešu površine 34 čhv, - č.k.br. 677/56 u naravi livada Jošine površine 254 čhv, - č.k.br. 678/15 u naravi livada Kašljevac površine 225 čhv, i nekretnina upisanih u zk.ul.br. 725, k.o. Ravneš, koji se sastoji od: - č.k.br. 104/3 u naravi livada Kašljevac površine 60 čhv, - č.k.br. 628/2/DIO u naravi kuća, dvor u selu površine 69 čhv, - č.k.br. 629/2/DIO u naravi gospodarska zgrada, dvor, voće i oranica površine 599 čhv, - č.k.br. 704/5 u naravi livada Podkućnica površine 386 čhv, - č.k.br. 993/3 u naravi livada Raičevka površine 438 čhv, - č.k.br. 1052/1 u naravi oranica Kašljevac površine 91 čhv. za početnu cijenu od 60.898,24 kuna (slovima: šezdesettisućaosamstodevedesetiosamkunaidvadesetičetirilipe).

Predmet prodaje nisu pojedinačne čestice, već sve čestice upisane u predmetne zemljišnoknjižne uloške pod pojedinom točkom natječaja.


 


Cijeli dokument za preuzimanje (.docx) nalazi se u privitku.


 


 ikona
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac 2016.   

divider
< na popis vijesti