Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Informacije o prijenosu prava kod zakupa cijelog ili dijela gospodarstva31.10.2015.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE i AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU - IZRAVNA PLAĆANJA 2015.-2020.
PROGRAM OSNOVNOG PLAĆANJA - DOPUNA INFORMACIJE O PRIJENOSU PRAVA KOD ZAKUPA CIJELOG ILI DIJELA GOSPODARSTVA KOD DODJELE NOVIH PRAVA NA PLAĆANJA U 2015.G


U Pravilniku o izravnim plaćanjima i IAKS mjerama ruralnog razvoja (Narodne novine 35/2015), članak 23 „Početni prijenos prava u 2015. godini“ i dokumentu o prijenosu starih vrijednosti kod određivanja novih prava u 2015.g. (na web stranici Ministarstva poljoprivrede) opisan je prijenos „prava na prava“ i prijenos novih prava u 2015. dodijeljenih temeljem referentnih vrijednosti iz 2014. između aktivnih poljoprivrednika, pri čemu je vlasnik zemljišta ujedno i vlasnik (starih) prava.


MEĐUTIM, S OBZIROM NA NOVO TUMAČENJE EUROPSKE KOMISIJE (IZ TRAVNJA 2015.) O PRIMJENI ČLANKA 20 I 21 UREDBE 639/2014, OMOGUĆUJE SE I PRIJENOS ZEMLJE S PRIPADAJUĆIM PRAVIMA U 2015.G. IZMEĐU STAROG I NOVOG ZAKUPCA TE IZMEĐU STAROG ZAKUPCA I NOVOG KUPCA ZEMLJE, DAKLE U SLUČAJEVIMA „INDIREKTNOG PRIJENOSA“ KAD DOSADAŠNJI VLASNIK ZEMLJIŠTA NIJE UJEDNO I VLASNIK STARIH PRAVA.


Primjer:
• Osoba A (koja nije nužno aktivni poljoprivrednik) je vlasnik zemljišta +
• Poljoprivrednik B je imao npr. do veljače 2015. u zakupu zemljište osobe A i temeljem tog zakupa ostvario prava na plaćanja u 2013./2014.g. +
• Poljoprivrednik C uzima u zakup zemljište osobe A koje je dosad obrađivao poljoprivrednik B. Pri tom može na sebe izravno prenijeti novo-dodijeljena prava poljoprivrednika B!


To je također PRIJENOS NOVODODIJELJENIH PRAVA prema metodi iz članka 20 i 21 Uredbe 639/2014.


Pozivamo poljoprivrednike koji žele iskoristiti ovu novu mogućnost prijenosa prava iz članka 20 (prodaja zemlje) ili 21 (zakup zemlje) Uredbe 639/2014 te članka 4 ili 5 Uredbe 641/2014 (ovlast za podnošenje zahtjeva za pravima) da u svoj kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu (ili u dodatak ugovora) dodaju slijedeću odredbu o prijenosu prava prije podnošenja zahtjeva u 2015. godini, a najkasnije do zadnjeg dana za podnošenje zahtjeva u 2015.g:


PRIJENOS PRAVA U 2015. g. IZMEĐU POLJOPRIVREDNIKA KOJI JE BIVŠI ZAKUPAC I POLJOPRIVREDNIKA KOJI JE NOVI ZAKUPAC ZEMLJIŠTA, UZ SUGLASNOST VLASNIKA ZEMLJIŠTA:


„Bivši zakupac poljoprivredne površine koja je predmet ovog ugovora ovlašćuje novog zakupca zemljišta da u njegovo ime podnese zahtjev za dodjelom prava na plaćanja za poljoprivrednu površinu koja je predmet ovog ugovora u skladu s člankom 21 Uredbe EU 639/2014 i člankom 5 Uredbe 641/2014. Prava na plaćanja dodjeljuju se bivšem zakupcu i izravno prenose novom zakupcu. Vlasnik zemljišta je suglasan s ovim prijenosom.“


Bivši zakupac: naziv PGa, MIBPG, potpis nositelja
Potpis novog zakupca: naziv PGa, MIBPG, potpis nositelja
Vlasnik zemlje: ime i prezime, potpis
Datum:


Napomena: bivši i novi zakupac su aktivni poljoprivrednici u 2015.g. U slučaju prijenosa cjelokupnog zemljišta, stari zakupac mora ostati upisan u Upisnik PG barem do dana prijenosa.


PRIJENOS PRAVA U 2015. g. IZMEĐU POLJOPRIVREDNIKA KOJI JE BIVŠI ZAKUPAC I POLJOPRIVREDNIKA KOJI JE KUPAC ZEMLJIŠTA, UZ SUGLASNOST PRODAVATELJA ZEMLJIŠTA:


„Bivši zakupac poljoprivredne površine koja je predmet ovog ugovora ovlašćuje kupca zemljišta da u njegovo ime podnese zahtjev za dodjelom prava na plaćanja za poljoprivrednu površinu koja je predmet ovog ugovora, u skladu s člankom 20 Uredbe EU 639/2014 i člankom 4 Uredbe EU 641/2014. Prava na plaćanja dodjeljuju se bivšem zakupcu i izravno prenose kupcu. Prodavatelj zemljišta je suglasan s ovim prijenosom.“


Bivši zakupac: naziv PGa, MIBPG, potpis nositelja
Kupac: naziv PGa, MIBPG, potpis nositelja
Dosadašnji vlasnik zemlje: ime i prezime, potpis
Datum:


Uz navedeno, stari i novi korisnik zemljišta trebaju ovjeriti obrazac Zahtjeva za prijenos prava na plaćanja kod indirektnog prijenosa zemljišta u 2015. godini u nadležnom regionalnom uredu Agencije za plaćanja najkasnije do 15.lipnja 2015. godine.


Detaljnije informacije o dodjeli i prijenosu prava na plaćanja možete dobiti u:
Ministarstvu poljoprivrede: Mirjana Kovačić, tel: 6106 697, mirjana.kovacic@mps.hr<../../index.htmla>,
Agenciji za plaćanja: tel: 6002 729.

< na popis vijesti