Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Šandrovac31.10.2015.


Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 2. Zaključka Načelnika Općine Šandrovac (KLASA: 350-02/15-04/1, URBROJ: 2123-05-04-15-6 od 18. svibnja 2015. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac kao nositelj izrade, objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC


I.


Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac traje od 27. svibnja do 3. lipnja 2015. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Šandrovac u Šandrovac, Bjelovarska 6, Šandrovac, te na mrežnoj stranici Općine Šandrovac (www.sandrovac.hr).


II.


Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to:
u Šandrovcu, u zgradi Općine Šandrovac u Šandrovcu, Bjelovarska 6, dana
2. lipnja 2015. godine u 1100 sati.


III.


Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac mogu se davati na slijedeći način:


tijela državne uprave, upravna tijela županija, gradova i općina, te pravne osobe s javnim ovlastima:
dostavom pismenih očitovanja nositelju izrade na adresu: Općina Šandrovac, Jedinstveni upravni odjel, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, do 10. lipnja 2015. godine,


građani i udruge:
upisivanjem prijedloga i primjedbi u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog II.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac,
davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
dostavom pismenih očitovanja nositelju izrade na adresu: Općina Šandrovac, Jedinstveni upravni odjel, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, do 10. lipnja 2015. godine.


Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, čitko napisani i/ili potpisani uz adresu davatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


PROČELNICA
Ivana Fočić, dipl. iur.

< na popis vijesti