Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac31.10.2015.


Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 11. Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ broj 2/2015 od 16.03.2015.), Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac, objavljuje


OBAVIJEST
O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC


I.


Temeljem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac (KLASA: 350-02/15-01/1, URBROJ:2123-05-01-15-1), koju je Općinsko vijeće Općine Šandrovac donijelo na svojoj 14. sjednici održanoj dana 13.03.2015. godine, započinje izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac (u daljnjem tekstu: “II. id PPU OŠ”).


II.


Izradi II. id PPU Općine Šandrovac pristupa se prvenstveno zbog:
- izmjene granica i namjene dijela građevinskog područja naselja Šandrovac i planiranja izgradnje građevina za uzgoj životinja uz isto, te odnosnih odredbi za provođenje.


III.


Nositelj izrade II. id PPU OŠ je Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac, a stručni izrađivač II. id PPU OŠ je Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije.


IV.


Detaljne informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šandrovac, Bjelovarska 6 (telefon 043/874-128) i/ili u Zavodu za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Trg Eugena Kvaternika 13 (telefon 043/242-566).


Pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Šandrovac:
Ivana Fočić, dipl. iur.

< na popis vijesti