Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Proračun

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Izvršenje proračuna za 2018.g.shad

ikona
OBRAČUN   

dividerikona
BILJEŠKE 2018. Općina Šandrovac   

dividerikona
RS-2018-razina 23   

dividerikona
RS-2018-razina 22   

dividerikona
RS-2018-FINA   

dividerikona
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju   

dividerikona
FINA_2018-12-ispr   

dividerikona
FINA_2018-12_-KONSOL.ispr   

dividerikona
IZVRŠENJE PRORAČUNA 2018-12   

dividerikona
Izvr.Prihodi-pos.dio31.12.2018   

dividerikona
Izvr.Rashodi-pos.dio 31.12.2018   

dividerikona
2018 izv. prog. utr. vodnog, kom. i šum. doprinosa., ekspl,min. sir. kap. plina   

dividerikona
2018 izv. o izv. programa od naknade za zad. zgrada   

dividerikona
2018 izv. prog. soc-zdr-potr. i humanitarnih udruga   

dividerikona
2018 izvj. o izv. programa u kulturi 2018   

dividerikona
2018 izvješće o izv. programa u sportu 2018   

dividerikona
2018 Ostv KOM izgradnja   

dividerikona
2018 Ostv KOM održavanje   

dividerikona
2018. izvještaj o korištenju sred. ost. od prodaje zakupa poljoprivrednog zemljišta   

divider
< na popis proračuna