Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Proračun

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Proračun za 2017.g.shad

ikona
Prijedlog Proračuna za 2017.g i projekcija Proračuna za 2018-2019.   

dividerikona
Proračun za 2017, proračunska projekcija za 2018.-2019.   

dividerikona
Program javnih potreba u sportu u 2017.   

dividerikona
Program javnih potreba u kulturi   

dividerikona
Program socijalnih potreba u 2017   

dividerikona
Program kor.sredstava od zakupa i prodaje poljop.zemljišta   

dividerikona
Program investicijskog održavanja   

dividerikona
Program utroška sred.vodnog, kom. i šumskog doprinosa   

dividerikona
Program raspolaganja prihodima dobivenim od legalizacije   

dividerikona
Plan razvojnih programa u 2017.g.   

dividerikona
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017   

dividerikona
FINA 2017-06 - ispravak proračuna   

dividerikona
REBALANS 2017-I   

dividerikona
REBALANS 2017-II   

dividerikona
REBALANS 2017- III   

divider
< na popis proračuna