Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

O općini

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Javna vodoopskrba na području Općine ŠandrovacJavni isporučitelj vodnih usluga na području Općine Šandrovac su KOMUNALIJE d.o.o. Čazma za komunalno gospodarstvo, Sv. Andrije 14, 43240 Čazma, OIB: 88859295468.

Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine provodi se temeljem Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Šandrovac (KLASA: 325-01/13-01/1, URBROJ: 2123-05-01-13-1 od 16.09.2013.) i Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga Isporučitelja.

Radove na izvedbi vodovodnog i/ili kanalizacijskog priključka izvodi Isporučitelj i njegov ugovaratelj, a stvarni trošak izvedbe priključka snosi podnositelj zahtjeva za priključenje i plaća ga Općini Šandrovac.

Isporučitelj je izvođač strojarskog dijela priključka, a ugovaratelj Isporučitelja izvođač građevinskog dijela priključka (uključujući i radove bušenja ili prekopa preko ceste).

Isporučitelj i njegov ugovaratelj dužni su Općini Šandrovac izdati račun za izvršeni posao, koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi radova iz stavka 1. ovoga članka.

Podnositelj zahtjeva obvezan je odmah pri potpisu Ugovora, a najkasnije prije početka radova na izgradnji priključka, platiti Općini Šandrovac cjelokupni iznos za radove na izgradnji priključka, odnosno u slučaju obročnog plaćanja, prve dvije rate, sve sukladno Ugovoru o priključenju. Cijena izgradnje priključka iznosi 6.300,00 kuna za izvođenje građevinskih i strojarskih radova, a plativa je u 6-12 rata ili jednokratno. Na jednokratnu isplatu obračunava se 10% popusta.

Vlasnik ili investitor građevine može izvesti građevinske radove koji su potrebni za priključenje građevine, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost Općine Šandrovac ako se radovi izvode u pojasu lokalnih-nerazvrstanih cesta odnosno od Županijske uprave za ceste, ako se radovi izvode u pojasu županijskih cesta.