Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Vijesti


shad

JAVNI POZIV - Zagrebačka ulica u Šandrovcu

Ovim  pozivom obavještavaju  se nositelji stvarnih  prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta: Zagrebačka ulica u Šandrovcu dužine cca. 2500 m. Cijeli tekst pročitajte u privitku.

... detaljnije

shad

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE ŠANDROVAC

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Šandrovac dana 14. srpnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa.... detaljnije

shad

Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Ravneš

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00,129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 34. stavka 1. točke 10. Statuta Općine Šandrovac (“Općinski glasnik Općine Šandrovac” broj 32 od 19.03.2013.) i članka... detaljnije

shad
shad