Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Vijesti


Javni poziv za financiranje rada udruga u 2017. godini

Općina Šandrovac objavljuje jedinstveni javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim potrebama, drugih područja od interesa za opće dobro i ostalih manifestacija na području Općine Šandrovac za 2017. godinu u skladu s dokumentacijom za provedbu javnog poziva.
... detaljnije

shad

Općina Šandrovac, u suradnji sa Agencijom za poljoprivredno zemljište prima zahtjeve za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šandrovac

Općina Šandrovac, u suradnji sa Agencijom za poljoprivredno zemljište prima zahtjeve za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šandrovac.
Zahtjevi se podnose u Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac temeljem članka 48. Zakona o p... detaljnije

shad

Prijedlog plana proračuna općine Šandrovac za 2017. godinu

Na temelju čl. 37. i 39.Zakona o proračunu (N.N.87/08; 136/12)i 15/15) i Statuta Općine Šandrovac (Opć.glasnik 32 od 19.03.2013. ) , Općinsko vijeće Općine Šandrovac na …. sjednici održanoj ….11.2016 godine donosi : PRORAČUN OPĆINE ŠANDROVAC za 2017 . i projekcija Proračuna 2018-2019 g.

... detaljnije

shad

Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Šandrovac

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00,129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 58. stavka 1. toč. 5. Statuta Općine Šandrovac («Općinski glasnik Općine Šandrovac» br. 32 od 19.03.20... detaljnije

shad
shad