Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Gospodarstvo i turizam

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Projekti Općine Šandrovac

Projekti Općine Šandrovac u planu za razdoblje od 2015.-2019.g.

Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Šandrovac za razdoblje 2015. - 2019.

I. izmjene i dopune Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Šandrovac za razdoblje 2015. - 2019.

II. izmjene i dopune Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Šandrovac za razdoblje 2015. - 2019.

Produljenje važenja za Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Šandrovac za razdoblje 2015. - 2019.

Projekti Općine Šandrovac ostvareni u razdoblju od 2009.-2015.g.

- dovršenje i otvorenje Doma za starije i nemoćne osobe
- izgradnja vodovoda Šandrovac-Pupelica-Lasovac
- asfaltiranje i uređenje ceste u Lasovcu
- uređenje i nasipanje poljskih putova koji imaju izlaz na glavnu cestu
- uređenje i dovršenje Društvenih domova na području Općine Šandrovac
- ishođenje građevinske dozvole za industrijsku zonu, te početak izgradnje infrastrukture u industrijskoj zoni
- izrada glavnog projekta za pročistač otpadnih voda, a koji bi prihvaćao otpadne vode iz cijele Općine
- uređenje otvorenog bazena "Gradina"
- dogradnja ribarske kućice i uređenje okoliša oko ribnjaka , te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu kod ribnjaka
- izgradnja vidikovca na Šašnjevcu koja će služiti za konjičku udrugu, lovce, za školski sadržaj…
- uređenje lovačke kuće u Ravnešu
- kupnja nekretnine preko puta Crkve za potreba parkirališta
- pomoć školama i plaćanje nastave Male škole
- održavanje poljskih putova
- obaviti godišnje deratizacije tijekom godine
- izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Općine Šandrovac
- izrada projektne dokumentacije za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Šandrovac
- legalizacija objekata u vlasništvu Općine Šandrovac
- izvršeno energetsko certificiranje društvenih domova u vlasništvu Općine Šandrovac
- kupnja Poslovnog centra u Općini Šandrovac
- ishođene dozvole za gradnju Etno kuće i Vatrogasnog centra u Šandrovcu.

Projekti Općine Šandrovac ostvareni u razdoblju od 2005.-2009.g.

- izgradnja komunalne infrastrukture na području Općine Šandrovac
- izgradnja garaža
- izgradnja parkirališta
- sanacija klizišta i izgradnja parkirališta kod mrtvačnice
- izgradnja i uređenje parka i dječjeg igrališta
- kupnja zemljišta za industrijsku zonu
- asfaltiranje općinskih cesta : Lasovac-Ribnjačkav - asfaltiranje općinskih cesta. Lasovac-Ravneš
- obnova zvonika u naselju Lasovac
- izgradnja Mrtvačnica u naseljima: Šandrovac, Lasovac, Pupelica, Ravneš i Kašljavac
- izgradnja II. faze vodovoda