Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366

Gospodarstvo i turizam

Zaželi Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Video kanal Monografija

IngLaBoCommerce d.o.o.

Tvrtka IngLaBoCommerce d.o.o., proizvodnja, trgovina i usluge osnovana je 1992 godine. Sjedište tvrtke nalazi se u Bjelovaru, Srijemska 3, a centralno skladište i reciklažno dvorište udaljeno je 20ak kilometara i nalazi se na adresi Lasovac 57.

Privremeno skladište i reciklažno dvorište potpuno je uređeno prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i veličine je 10.000m2. Na skladištu se nalazi zatvoreno skladište od 600m2 za skladištenje opasnog otpada (ulja i akumulatora) kao i prostor za mehaničku obradu neopasnog otpada (demontažu, rastavljanje i sortiranje dijelova vozila).

Reciklažno dvorište posjeduje teretna vozila sa dizalicama za dopremu i otpremu otpada, viljuškare za manipulaciju težih tereta, samohodni bager za manipulaciju utovara i istovara, kao i hidraulične škare za lim 800T.

Skladište : Lasovac 57, 43273 Bulinac
Radno vrijeme : Ponedjeljak – petak: 08:00 – 15:30
Subota : 08:00-12:00
Email : inglbc@bj.t-com.hr
Tel/fax : 043/263-101
Sjedište : Srijemska 3, 43000 Bjelovar
Tel/fax : 043/214-783
Mobitel : 098/240 440, 098/436 450, 098/490 049