Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366

O općini

Zaželi Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Video kanal Monografija

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu inforrmacija te druga pitanja pristupa informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br.25/13).

Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje Općine Šandrovac. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu, ali Općina Šandrovac. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija, donesenim 24. siječnja 2014. godine od strane Povjerenice za informiranje, na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ponovna uporaba informacija

Sukladno članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha). Uvjeti za ponovnu uporabu informacija propisani su člankom 30., 31. i 32. Zakona o pravu na pristup informacija.

Ugovori o isključivim pravima

Općina Šandrovac nema sklopljene ugovore o isključivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Katalog informacija
Službenik za informiranje
Zahtjev za pristup informacijama doc
Zahtjev za pristup informacijama pdf

Kontakt podaci službenika za informiranje

Ivana Fočić, dipl.iur., Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, email: opcina-sandrovac@bj.t-com.hr, tel. 043/874-128Etički kodeks Općine Šandrovac

Etički kodeks Općine Šandrovac
Povjerenik za etiku Općine Šandrovac

Kontakt podaci povjerenika za etiku

Ivana Fočić, dipl.iur., Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, email: opcina-sandrovac@bj.t-com.hr, tel. 043/874-128Postupanje sa nepravilnostima Općine Šandrovac

Osoba zadužena za nepravilnosti

Kontakt podaci povjerenika za nepravilnosti

Ivana Fočić, dipl.iur., Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, email: opcina-sandrovac@bj.t-com.hr, tel. 043/874-128Godišnja izvješća o pravu na pristup informacijama i nepravilnostima

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o nepravilnostima za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o nepravilnostima za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o nepravilnostima za 2015. godinu
Donacije i sponzorstva

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA U 2017. GODINI

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA U 2016. GODINI

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA U 2015. GODINI

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA U 2014. GODINI

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA U 2013. GODINI

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA U 2012. GODINI
Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije Općine Šandrovac

Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije Općine ŠandrovacZaštita osobnih podataka

Sukladno članku 2. stavku 1. točci 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Zakon), službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Temeljem članka 18a. stavka 8. Zakona, službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti:

– vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
– upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
– upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
– brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
– omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
– surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

JUO Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac
Ivana Fočić, dipl.iur.,
email: opcina-sandrovac@bj.t-com.hr
tel. 043/874-128
fax. 043/874-366